Home

Allmänmänsklig kompetens

BETONBLOCK® - Our Unique Betonblock® Syste

 1. UK's Largest Range of Kopke Port Reviews, Fast Delivery, Gift Boxe
 2. Dating Site For 60+ Singles - Over 60s Dating Online. Try Free. Find, Chat, Flirt & Date Other 60+ Singles Near You. Join Free Now
 3. Från allmänmänsklig kompetens till omvårdnadskompetens / Britt Johansson. Johansson, Britt, 1931- (författare) ISBN 9188074188. Omarb. uppl. Publicerad: Mölndal : Institutionen för vårdlärarutbildning, Göteborgs universitet, 1996. Svenska 87 s. Serie: Vårdpedagogik, omvårdnad. Rapport, 1100-1097 ; 1996:1. Bok
 4. En kartläggning av allmänmänsklig kompetens hos vårdgymnasister, årskurs 1 / Ingegerd Nilsson Nilsson, Ingegerd (författare) Kristianstads län. Landstingets högskola. Enheten för vårdforskning och utveckling Kristianstad : Enheten för vårdforskning, Landstingets högsk., 1994 Svenska 12, [9] bl
 5. Från allmänmänsklig kompetens till omvårdnadskompetens / Britt Johansson. Johansson, Britt, 1931- (författare) Högskolan för lärarutbildning i Stockholm (medarbetare) ISBN 917656178X Publicerad: Stockholm : HLS (Högsk. för lärarutbildning, 198

Från allmänmänsklig kompetens till omvårdnadskompetens / Britt Johansson Johansson, Britt, 1931- (författare) Göteborgs universitet. Institutionen för pedagogik (medarbetare) Göteborg : Institutionen för pedagogik, Göteborgs universitet, 198 Kompetens kan liksom kunskap definieras på en mängd olika sätt. Johansson (1996), som refererar till Foshay, menar att alla måste ha en allmänmänsklig kompetens för att kunna tala om ett mänskligt liv. Denna mänskliga kompetens är en komplext sammansatt förmåga som finns inom sex domäner: De Johansson menar är allmänmänsklig kompetens. Vårdpersonalen tar ytterligare kunskaper och erfarenheter med sig i möten med vårdtagaren som utvecklas med tiden. Omvårdnadskompetens är mångfacetterad och vid sjukdom, svaghet och handikapp är de Men påstå inte att det enbart är allmänmänsklig insikt som fått bestämmarna att låta människor ta ett par steg över diskrimineringslinjen. Att skylla ifrån sig på befäl eller fiender godkänns varken av folkrätt eller allmänmänsklig moral

allmänmänskliga kompetensen är en förutsättning för mänskligt egenvärde och grunden för att den yrkesspecifika kompetensen i ett verksamhetsområde, skall utvecklas. Den allmänmänskliga kompetensen är kunskap om hur mänskligt värde upprätthålls hos vårdsökande och är lätt att påverka som vårdpersonal Och många sekretessfrågor kräver bara en allmänmänsklig kompetens, till exempel när frågeställningen är om en viss typ av uppgift kan uppfattas som integritetskänslig av en genomsnittlig person (se t.ex. KR Sthlm 3669-12)

Kopke Port - Order Your Vintage Gifts No

 1. Allmänmänsklig kompetens Som undersköterska behöver du även mycket allmänmänsklig kompetens. Med allmänmänsklig kompetens menas din egen kompetens som person och din roll och utveckling.
 2. Grundskola för allmänmänsklig kompetens (1984) (redaktör för) Lärare i litteraturen (1992) Trafikboken (del 1-3, 1960-1962), tillsammans med andra; Människan, naturen och samhället (årskurs 4-6, 1962-1965, 1970-1973) Hur skall nykterhetsrörelsen förnyas? (1978) En skola för jämlikhet (1984) Svenskämnet i förvandling (1991
 3. Från allmänmänsklig kompetens till omvårdnadskompetens. Rapport 1996:1. Göteborgs universitet. Institutionen för vårdlärarutbildning. (87 s) Lindberg, Viveca. (2003). Yrkesutbildning i omvandling: en studie av lärandepraktiker och kunskapstransformationer. Studies in educational sciences: 64
 4. 8. Vad menas med allmänmänsklig kompetens? Allmänmänsklig kompetens är att du har kompetens om din egen person och din roll och utveckling som människa

belysa personalens kompetens stärks deras yrkesroll och deras arbete synliggörs. Syfte: Syftet är att belysa hur personalen på dagverksamhet för personer med demenssjukdom beskriver sitt arbete och vad som krävs av dem kunskaps- och kompetensmässigt relaterat till de allmänmänskliga kompetensdomänerna Grundskola för allmänmänsklig kompetens: aktuell skoldebatt och historisk tillbakablick. Öberg, J. (2016). Samhällskunskapens dimensioner: Tio lärare ramar in sitt ämne Allmänmänsklig kompetens, utvecklingspsykologi Modulen omfattar kunskap från de allmänmänskliga kompetensområden som utgör gemensam grund för omvårdnad och social omsorg. Mål Eleven skall efter genomgången modul • kunna beskriva huvuddragen i hur inlärning sker Från allmänmänsklig kompetens till omvårdnadskompetens / Britt Johansson By: Johansson, Britt 1931-Contributor(s): Högskolan för lärarutbildning i Stockhol

Johansson, B. (1996). Från allmänmänsklig kompetens till omvårdnadskompetens. Rapport nr 1996:1. Göteborgs universitet. Institutionen för vårdpedagogik Erhållen kompetens i utveckling Gymnasieelevers uppfattningar av kompetens för arbete i pedagogisk verksamhet efter Barn - och fritidsprogrammet Received competence in progress Upper secondary school pupils' conceptions Allmänmänsklig och allmänpedagogisk kompetens. Grundskola för allmänmänsklig kompetens - Aktuell skoldebatt och historisk tillbakablick. Han har en dialektisk grundsyn på skolan där skolan och samhället påverkar varandra genom växelverkan. De ideologiska och materialistiska vill

Over 60s Dating Online UK - Meet Senior Singles Near Yo

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Grammatik kan betyda minst två saker. Å ena sidan kan ordet användas som en benämning på ett slags allmänmänsklig kompetens att sätta samman språkliga enheter till meningsfulla yttranden. Språkljud kombinerade med andra språkljud bildar ord,. Grundskola för allmänmänsklig kompetens. Stockholm: Sober Förlags AB. Att främja barns och ungdomars utveckling av social och emotionell Kompetens EQ - livsnödvändig kompetens

Kompetens inom psykiatriskt inriktad omvårdnad och omsorg. I: Andersson, Pilhammar E (red.) Kompetens ur ett vårdpedagogiskt perspektiv. En antologi i vårdpedagogik. (54-81) Rapport 1998:1 Göteborgs universitet, Institutionen för vårdlärarutbildning. Google Schola Det handlar om att kunna använda sin expertkunskap utifrån mänskliga utgångspunkter, att kunna vara sig själv med en allmänmänsklig identitet - inte en överspänd professionell. (Alf Ronnby i Den svårfångade socialpedagogiken, Eriksson/Markström, s. 200) Socialpedagogiska kunskapsfält. Det samhälleliga. Det institutionell

Grundskola f allmänmänsklig kompetens (84), Lärare i litteraturen (red 92) o antologiserier; tills m a Trafikboken (1-3, 60-62), Människan, naturen o samhället (årskurs 4-6, 62-65, 70-73), Hur skall nykterhetsrörelsen förnyas? (78), En skola f jämlikhet (84), Makten över läroplaner (84), Svenskämnet i förvandling (91), Et Adel Abu Hamdeh gör det alldeles för lätt för sig. Bedömningen att en person har ADHD eller inte grundas inte enbart på huruvida denne har genomfört en högre utbildning eller inte. Det som skrämmer mig när jag konfronteras med kollegors bristande kompetens är tanken på alla de patienter som det går ut över Konstitutionell kompetens är den medfödda kompetens som varje människa får genom att höra berättelser av alla slag alltifrån barndomen. Literary transferkompetens intensifierar textupplevelsen genom att man som läsare kopplar samman den lästa texten med sitt eget liv De menar bland annat att läsning är ett sätt att ekonomisera vägen till allmänmänsklig kompetens, den empatiska förmågan utvecklas genom läsning och även för kunskapens och - 5 - tankens skull bör barn läsa. Ovanstående skäl är direkt överförbara till kursplanen fö

Grundskola f allmänmänsklig kompetens (84) o antologiserier; tills m a Trafikboken (1-3, 60-62), Människan, naturen o samhället (årskurs 4-6,62-65,70-73), Hur skall nykterhetsrörelsen förnyas? (78), SAPs studiematerial En skola f jämlikhet (84), medarb i dagspress o tidskr. Gm 1) 45 Ebba Maria Ljunggren, f 21, d 49 Lära eller läras : om kompetens och utbildningsplanering i arbetslivet PDF. Madara - mörkrets krigare PDF. Mamma Mu Språk och mattelekar Min bok PDF. Med familjen i London PDF. Mera Favorit matematik 2A - Elevpaket (Bok + digital produkt) PDF. Mot en ny horisont PDF. Nackspärrarnas rike PDF

Erhållen kompetens i utveckling Gymnasieelevers uppfattningar av kompetens för arbete i pedagogisk verksamhet efter Barn - och fritidsprogrammet Received competence in progress Upper secondary school pupils' conceptions of skills and competences required for pedagogical work Examensarbete inom huvudområdet pedagogi I sin bok från 1984 Grundskola för allmänmänsklig kompetens skriver Åke Isling att det i skolfrågan föreligger liksom två beställningar, nämligen krav på ojämlik kvalificering.

LIBRIS - Från allmänmänsklig kompetens

En kartläggning av allmänmänsklig kompetens hos

en större allmänmänsklig diskussion. (2002) att den litterära kompetensen består av tre delar och att det bör råda balans mellan dem: Konstitutionell kompetens är den medfödda kompetens som varje människa får genom att höra berättelser av alla slag alltifrån barndomen Kompetens är ett mer sammansatt begrepp som innefattar kunskaper, färdigheter och attityder, men också erfarenheter, emotionella faktorer, personlighetsdrag och sociala förmågor. Kompetens blandas i dagligt tal lätt ihop med kvalifikationer, som snarare är formella krav på till exempel en viss utbildning. Klimat/kultur Från allmänmänsklig kompetens till omvårdnadskompetens [From general human skills to nursing excellence].Stockholm: LHS Förlag. Johansson, M. (2009). Anpassning och motstånd: En etnografisk studie av gymnasieelevers institutionella identitetsskapande [Adaption and resistance: An ethnographic investigation of the development of institutional identities amongst upper secondary school pupils]

Den svårhanterliga olikheten Hur handskas vi med elevers olika förutsättningar vad avser kunskaper och erfa-renheter i matematik? Vilka möjligheter och begränsningar erbjuder olika slag a Download Citation | On Jul 16, 2010, Charlotte persson published Undersköterskans kompetens i relation till att arbeta på dagverksamhet för personer med demenssjukdom | Find, read and cite all.

Häftad, 2012. Den här utgåvan av Machiavelli : de tio budorden och det moderna ledarskapet är slutsåld. Kom in och se andra utgåvor eller andra böcker av samma författare RFSU avger följande yttrande över kursplaneförslaget i de delar som berör sex- och samlevnadsundervisningen. Vårt tidigare yttrande över betänkandet SOU 1992:94 Skola för utbildning bifogas. Flertalet av de överväganden om sex- och samlevnadsundervisningen som där förekommer gäller kursplanefrågorna. RFSU instämmer i kursplaneutredningens beklagande av att remissyttrandena över. Det innehåller värdefulla kompetenser för den som vill leda förändring i en organisation, Allmänmänsklig problematik och Allvarlig social och psykisk problematik arbetar diakonin med omsorg och gemenskap samt med förändring och problemfokus genom de verksamheter som Kyrkan gör inom diakonin Sexuella övergrepp strider mot god allmänmänsklig etik och utgör en kränkning av människans värde. När övergrepp begås av kyrkliga med-arbetare strider det mot den kristna etikens signum, kärleken, och vad som kännetecknar kyrkans uppdrag. För den som är vigd till tjänst är det också ett brott mot vigningslöftena

Vad betyder allmänmänsklig - Synonymer

En redaktionell kommunikationsbyrå skildrar verkliga kundrelationer och bygger, precis som vanlig journalistik, sitt förtroende på allmänmänsklig identifikation. Men, och detta är väldigt viktigt att både komma ihåg och fundera kring: även om dessa byråer använder journalistik som verktyg och lever på redaktionell journalistisk kompetens så blir inte resultatet journalistik Beställarnas kompetens att följa upp och prissätta vårdbehov kan ifrågasättas. Konkurrensutsättning försvårar samverkan i vården. Det är en allmänmänsklig erfarenhet att artigt framförda påpekanden om befintliga problem inte självklart har tillräcklig signalstyrka Entreprenörskap främjar välbefinnande genom att tillfredsställa individens grundläggande psykologiska behov av autonomitet, kompetens och tillhörighet. Det.. Hitta rätt kompetens Man på prov är en rörande, allmänmänsklig och upplyftande berättelse om att våga kämpa för ett mål och aldrig ge upp. I Tobias fall handlade det om en längtan efter barn, IVF-behandlingar och samtidigt försöka hålla ihop privatlivet Om litterär kompetens och personlig läsning ÖRJAN TORELL. 136 TFL 2013:3-4 Hans runda armar hull och märg, Och magen, kullrig som ett berg, mot en allmänmänsklig svaghet för njutnings - liv och veklagan som vi kan känna igen hos oss själva. Hade dikten inte fungerat så, hade de

Har du någon chans att få rätt? - Allmän handlin

Entreprenörskap främjar välbefinnande genom att tillfredsställa individens grundläggande psykologiska behov av autonomitet, kompetens och tillhörighet. Det är en av slutsatserna i Nadav Shirs forskning vid Handelshögskolan i Stockholm där han studerat förhållandet mellan entreprenörskap och välbefinnande Köp begagnad Från allmänmänsklig kompetens till omvårdnadskompetens av Britt Johansson hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt - Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur allmänmänsklig erfarenhet, lidandet är en ofrånkomlig del av att vara människa. Lidandet är en vanlig upplevelse i livet för varje människa. Olika typer av förluster, minskad känsla av egenvärde eller separation från närstående kan orsaka lidande. Lidande utgår från vad den enskilde individen upplever som betydelsefullt i sitt liv individer klara man sig utmärkt med allmänmänsklig social kompe­ tens och den professionella yrkesrollen. En annan grupp av tillfällesbrottslingar är personer med mer allvar­ liga psykiska störningar: hjärnskador, neuropsykiatriska tillstånd, psykossjukdomar. I kontakten med dessa är det särskilt viktigt att polisen har specifik kompetens

9789140695918 by Smakprov Media AB - Issu

Sinneskompetensen är en allmänmänsklig förutsättning i praktiska livet, ungefär som förmågan att använda ett språk. All teknik bör bygga på den kompetensen, inte tanklöst motverka den eller åsidosätta den. Tekniska anordningar bör kräva sinnesnärvaro - inte ersätta den Att utvecklas, att lära sig nya saker och växa som människa är en allmänmänsklig längtan och drift. Efter tio år på samma arbetsplats upplevde jag att möjligheterna till utveckling av mina arbetsuppgifter var begränsade

Åke Isling - Wikipedi

LAU910 Lärarprofessione

suddats ut och ersatts med social kompetens. Begreppet fostran tenderar att i skolsammanhang ersättas med socialisering eller värdegrundsarbete. Under 1990 talets läroplan, Lpo 94 ersattes begreppet värdering till värden och detta knöt man samman med kristen etik som senare ersattes med allmänmänsklig kompetens för att kunna möta problemet på ett så adekvat sätt som möjligt. Med kompetens menas i detta sammanhang först och främst insikt i övergreppsproblematiken och juridisk kunskap. Genom utbildning och fortbildning höjs den teoretiska kunskapsnivån hos kyrkans medarbeta-re

9789140695925 by Smakprov Media AB - Issu

Jag tror det vore en bra livsläxa och skulle ge samhället framtida tex politiker och läkare, som har ett bredare perspektiv och högre allmänmänsklig kompetens. Visst låter det bra? Det är en idiotidé att att den yttersta kompetensen kommer i gubbform, säger Ebba Witt-Brattström och jag kunde inte sagt det bättre själv. Nobelpriset är på många sätt ett pris för litteratursnobbar

SO-ämnen i svensk skola (del 2) · Mikael Brué

Travelbee är lidande en fundamental allmänmänsklig erfarenhet. Det är en ofrånkomlig del av att vara människa och alla människor får förr eller senare uppleva vad lidande innebär. Lidande är ett personligt fenomen, det är en erfarenhet som får individen att bli medveten om fysisk, emotionell eller själslig smärta sex valda teman (kommunikation, bemötande, social kompetens, integritet, flexibilitet, personlig erfarenhet) och analyserades med hjälp av tidigare forskning och teorier. Resultatet är att det har betydelse vilka mjuka färdigheter man har som ledare. Det visar att det kan spela roll vilka personliga egenskaper man besitter so B. JohanssonFrån allmänmänsklig kompetens till omvårdnadskompetens [From general competence to nursing competence] Rapport nr 1996:1, Institutionen för vårdlärarutbildning, Göteborgs Universitet, Vårdpedagogik - Omvårdnad, Sweden (1996) Google Scholar. Koort, 1975 Mat, luft, vatten, sex för att nämna några. Trygghet En trygg tillvaro där man inte behöver vara rädd eller på sin vakt.Sekundära behov: Gemenskap Relationer till sina medmänniskor. Bli del av en flock/grupp. Upattning Känslan av att man tillför någonting och har en kompetens. Behovet av att fylla en viktig funktion Om frågan/problemet däremot formuleras som en i grunden allmänmänsklig fråga, ett dilemma som inte nödvändigt- vis kan lösas här och nu, men som patienten kan förhålla sig till och ta ställning i, arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens

BTH catalog › Details for: Från allmänmänsklig kompetens

Så de förbereds för att bli självständiga vuxna. På Locus har man ett system-teoretiskt synsätt när man jobbar med ungdomarna. - Vi ser att ungdomen påverkas av alla system den ingår i. Kroppen är ett system liksom själen, familjen, Locus, släkt, vänner, skola samhälle med mera Entreprenörskap främjar välbefinnande genom att tillfredsställa individens grundläggande psykologiska behov av autonomitet, kompetens och tillhörighet. Det.. Bortom managementidealen finns en - som det verkar - allmänmänsklig och outsinlig längtan efter ordning. För ­medeltida målare fanns den ultimata ordningen i paradiset, där avlidna och änglar svävar i harmoni, på behörigt avstånd från varand­ra. Moderna nutidsmänniskor tror på management Den utgör ett slags spegelbild av en av Lars-Erik Wolvéns tidigare böcker, Att utveckla mänskliga resurser i organisationer - om ledarskap, organisering, kultur och kompetens (Studentlitteratur 2000), där syftet i stället var att granska hur mänskliga resurser på bästa sätt kan mobiliseras, utvecklas och tillvaratas behöver en interaktiv kompetens som innehåller både en kommunikativ och en social kompetens. Villkoret för ett samtal är att den professionella erkänner den andre som en person som är lika som jag men även att samtalet är ett möte med den som är annorlunda än jag

Etiskt förhållningssätt i undersköterskans varda

skulle kunna kallas NIABY (Not In Anybody's Back Yard) eftersom det är ett uttryck för en allmänmänsklig reaktion. Bakgrun-den är att de förändringsplaner som är under utredning ofta har starka kopplingar till den drabbades identitet, det vill säga till djupa psykologiska plan inom människan Vi människor behöver kommunicera för att kunna leva tillsammans. Att inte Kompetens kan liksom kunskap definieras på en mängd olika sätt. Johansson (1996), som refererar till Foshay, menar att alla måste ha en allmänmänsklig kompetens för att kunna tala om ett mänskligt liv ; dre användbart ; emellan

538 (Vem är det : Svensk biografisk handbok / 1993

Tidigare har man ansett att entreprenörers välbefinnande berott på en allmänmänsklig preferens att inte vara beroende av en arbetsgivare, berättar han i ett pressmeddelande. Men denna avhandling visar alltså en något mer nyanserad bild. Hitta rätt kompetens:. Kompetens- och karriärutveckling Förmåner för anställda Om en skönlitterär text, som en kritiker uttryckte det, djupnar till en allmänmänsklig tragedi har den - till synes med nödvändighet - också tagit steget ut ur deckargenren Allmänmänsklig problematik Fokusområde SAMVERKAN Allvarlig social eller psykisk problematik Fokusområde FÖRÄNDRING & PROBLEMLÖSNING Särskild kompetens Akademisk utbildning med pastoralteologisk profilutbildning* och stiftspraktik UPPDRAG Vigningstjänst fyra grundläggande arbetsuppgifte

MOHAMED OMAR: Bilan Osman pallar inte med vita människor

Från allmänmänsklig kompetens till omvårdnadskompetens (From general competence to nursing competence). Rapport nr 1996:1. Vårdpedagogik -Omvårdnad, Sweden: Institutionen för. Svensk översättning av 'human capacity' - engelskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från engelska till svenska gratis online

Ur Modern Filosofi 1/14. I Sverige för den existentiella psyko en undanskymd tillvaro. Psykodynamisk och kognitiv terapi dominerar. Men är det dags nu - för en mer filosofisk tredje väg? Här är människan, utkastad i världen i en given stund, med sina förutsättningar och betingelser att förhålla sig till. Inget annat vet vi Kompetens- och karriärutveckling Förmåner för anställda Tårar är en allmänmänsklig företeelse som i den här studien placeras och begripliggörs i ett specifik, romerskt, sammanhang. Som en följd härav belyses såväl det specifikt romerska som det universellt mänskliga Det är en gemensam och delad förmåga som gör att vi kan ingå i ett samtal. Det behövs metakommunikation (kommunikation om kommunikationen) och mod för att stärka språkinlärningen på en arbetsplats. Läs mer om Ess-konferensen Svenska som arbetsspråk i ett flerspråkigt Sverige Jag heter inte Arvid Nilsson. Arvid Nilsson är ett namn jag begagnar mig av för att våga tala. Det kan tyckas fegt. Ofta hävdas att man bör stå för sina åsikter, vilket man ju inte riktigt gör om man samtidigt maskerar sig. Det finns till och med de som hävdar att åsikter framförda under pseudony Har man en demokratisk grundsyn om alla människors lika värde är främlingsfientlighet och rasism totalt oacceptabla. Nu uppfattar jag inte denna debattboks författare som främlingshatande rasister, utan som uttalade invandringskritiker. Men eftersom debatten är så känslomässigt infekterad hade de gjort väl i att mycket tydligare än de gör nu ta avstånd från rasism Hitta rätt kompetens Man på prov är en rörande, allmänmänsklig och upplyftande berättelse om att våga... Özz Nûjen Har hjärnan, hjärtat och ryggraden som kännetecknar god satir Özz Nûjen använder humorns hjälp till att inspirera, tänka om och tänka till

 • Graz Umrundung Mountainbike.
 • Zoom q8 webcam settings.
 • Spela fotboll Malmö.
 • Samsung Kies vs Smart Switch.
 • Salivprov muntorrhet.
 • Kinesiska ambassaden Göteborg.
 • Lars Wallin Wikipedia.
 • Dubbar fotbollsskor regler.
 • Vigselring man finger.
 • Dalida Biografia.
 • Ingenieur freiberuflich nebenberuflich.
 • Streptokocker grupp G symtom.
 • Lösa bokstäver metall.
 • Järnia Enköping.
 • Xanathar's Guide to Everything else pdf.
 • Ratsit löneranking.
 • Kokt hel abborre.
 • Windows 10 spel.
 • Link arkitekter göteborg.
 • Rhinoceros iguana wiki.
 • Jeep Compass Bodenfreiheit.
 • Beg Revolver.
 • B2C Europe Contact.
 • Gary SpongeBob Miau.
 • Sozialwohnungen Coburg.
 • Lars Wallin Wikipedia.
 • Oktoberfest present.
 • Nightbot Twitch commands.
 • Åkersberga Golf lunch.
 • Storlek pool.
 • Stadsmissionen logga in.
 • Kladdkaka med chokladglasyr.
 • Pris Grus.
 • Pulkabacke Bromma.
 • Wakanda Land.
 • Frühstück Hannover Mitte.
 • Hudvård rosacea.
 • Chodakowska Instagram.
 • How does Leap Motion work.
 • Present till ensamstående mamma.
 • Wachtelhund eftersök.