Home

Meritpoäng medelvärde

Meritpoäng läggs till ditt jämförelsetal, det vill säga ditt betygssnitt. Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng, vilket gör att det högsta jämförelsetalet du kan få är 22,5. Hur mycket meritpoäng du får är olika för olika utbildningar. Du kan få meritpoäng om du har: Gymnasieexamen från svensk gymnasieskola från 2014 och framå Jämförelsetalet är ett viktat medelvärde av samtliga kursbetyg med kursernas omfattning i poäng som vikter, och ligger i intervallet 0,0-20,0. Kurser i Moderna språk steg 1-3, Engelska steg 7 och Matematik steg 2-5 ger extra meritpoäng, som mest 2,5 poäng Räkna ut ditt meritvärde. Om du vill ha hjälp med att räkna ut ditt meritvärde kan du använda vår räknare. Räknaren tar fram ett jämförelsetal, och när du sedan själv lägger till eventuella meritpoäng har du ditt meritvärde

Räkna ut ditt meritvärde inför gymnasievalet! På Gymnasium.se kan du räkna ut ditt meritvärde oavsett om du har betygsskala G-MVG eller A-F Meritpoäng ges enligt de bestämmelser som gäller för dig med slutbetyg. Om du till exempel kompletterar med Matematik 5 så ger kursen meritpoäng som Matematik E. I det här fallet innebär det 0,5 meritpoäng som läggs till. Betygsvärdet räknas inte med i ditt meritvärde. Gy11-/Vux12-kurser kan inte ge meritpoäng som områdeskurser Räkna ut ditt snittbetyg och meritvärde på Studentum.se inför dina universitets- och högskolestudier Här kan du se vilket meritvärde som behövs för att komma in på de olika programmen på Drottning Blankas Gymnasieskola Stockholm Kungsholmen 2020 Senast uppdaterad: 14 apr 2021. Här hittar du meritvärden från den preliminära och slutgiltiga antagningen till läsåret 2020/2021

Antagningspoäng till Sveriges högskolor och universitet sorterade efter betyg och högskoleprovet Meritpoäng vid ansökan till högskolan. När man söker till högskolan kan maximalt 2,5 meritpoäng läggas till jämförelsetalet från gymnasieskolan. Jämförelsetalet är det medelvärde av slutbetyget i gymnasieskolan som eleven konkurrerar med om ett urval måste göras Meritpoäng. Meritpoäng är extra poäng som du kan få om du har läst vissa specifika kurser på gymnasiet, till exempel moderna språk och matematik. Om du har möjlighet att tillgodoräkna dig meritpoäng och hur de tillgodoräknas beror på när du gick i gymnasiet. På Antagning.se finns mer information om meritpoäng

Meritpoäng och områdeskurser - räkna ut dina meritpoän

Högsta betygen någonsin för Nordmalingselever | SVT Nyheter

Meritvärde - Wikipedi

 1. Medelvärde. Ett medelvärde är ett värde som ungefärligt representerar en uppsättning värden. Hur representativt medelvärdet är för uppsättningen av värden varierar från situation till situation, men ofta är det ett smidigt sätt att ungefärligt sammanfatta en uppsättning värden
 2. Meritpoäng införs för ansökningar till högskolan från och med hösten 2010. Det är extrapoäng som läggs till ditt jämförelsetal (medelvärdet av dina betyg från gymnasiet) som du söker till högskolan på. Du kan få högst 2,5 meritpoäng,.
 3. 5. Kom ihåg kompletteringar och meritpoäng. För att få fram jämförelsetalet ska du också räkna med kompletteringar som krävs för behörighet och de kompletteringar du gjort för att höja ditt jämförelsetal. Har du meritpoäng läggs de sedan till. Jämförelsetal plus meritpoäng ger ditt meritvärde. Ditt meritvärde kan högst.
 4. Medelvärde (prel) Antagningspoäng (slut) Medelvärde (slut) Antagningspoäng (reserv) Medelvärde (reserv) Alingsås Yrkesgymnasium,Fordons- och transportprogrammet FT 1) 187.75 115.00 192.33 Alingsås Yrkesgymnasium,Hantverksprogrammet HV - Frisör 183.00 226.66 200.00 224.1
 5. Statistiken visar elevernas betyg per ämne, genomsnittlig betygspoäng, genomsnittligt meritvärde, andel som uppnått kunskaraven, andel behöriga till gymnasieskolan redovisat bland annat på huvudmannatyp, kön och föräldrarnas och elevernas bakgrund
 6. a bedömningsunderlag och räknat ihop poängen där så hamnar mitt meritvärde på 52p.Har jag missuppfattat hur man räknar meritpoängen eller?På antagning.se står det att jag har 40 i meritpoäng. Önskar er alla en God Jul
Hitta antagningspoäng!

Meritpoäng (BII) : 17,27 *(Jag har intjänat totalt 1,5 meritvärden från Engelska 7 och Matematik 3c.) Situation: jag vet att jag 'förlorar' en del meritpoäng pga mitt F i spanska, dels för att det inte är värt några poäng (och drar därför ner mitt medelvärde), men också för att jag inte läste vidare med ämnet och saknar därför de extra meritpoängen jag isåfall skulle få Meritvärden för nationella program, Slutlig antagning Lund 2020 20-06-30 Behörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen. Mer information om behörighet finns på www.skånegy.s Meritpoäng är bonuspoäng som du kan få för vissa kurser på gymnasiet. Meritpoängen, max 2,5 poäng är extra poäng du lägger till för att höja ditt meritvärde vid ansökan till universitet eller högskola. Det högsta jämförelsetalet som du kan få för dina betyg är 20,0 och meritpoäng ger max 2,5 poäng Summa summarum, om vi snackar meritpoäng, så finns det ingen skillnad poängmässigt mellan E-A. Snackar vi däremot meritvärde, ja, destovhlgre betyg du får desto bättre blir ditt totala medelvärde. Senast redigerat av powniac (2014-01-22 14:55

Räkna ut ditt meritvärde - Antagning

Medelvärde (prel) Antagningspoäng (slut) Medelvärde (slut) Antagningspoäng (reserv) Medelvärde (reserv) Utsikten, Dals-Eds gymnasium,Hotell- och turismprogrammet (Skandinavisk Friluftsguide) HT 1) 194.50 1) 227.50 1) 206.66 Utsikten, Dals-Eds gymnasium,Introduktionsprogram IM - Programinriktat individuellt val mot Hotell- och turismprogramme I den första spalten hittar du betygspoäng (medelvärde) som är beräknat enligt den skala som användes i avgångsbetyg fram till 1996. Du som har avgångsbetyg från 1995 och 1996 med kursbilaga, får meritpoäng enligt samma regler som slutbetyg

Här hittar du de preliminära medelpoängen för varje program och profil. Tänk på att medelpoängen bara är ett medelvärde av de betyg från elever som kommit in på programmet preliminärt i år. Handel- och administrationsprogrammet - Säljare: 175 poäng; Ekonomiprogrammet - Business & Hospitality Management: 185 poän Meritpoäng räknas för dig som läst så kallade meritkurser eller områdeskurser som är viktiga för den specifika utbildning du har tänkt söka. Lycka till! Tillbaka till startsidan för Räkna ut ditt snittbety Dina meritpoäng kan alltså ändras beroende på vilken utbildning du söker till. Du kan max få 2.5 meritpoäng, och högsta betyg i alla ämnen under gymnasiet innebär att snittbetyget blir 20.0. Om du har lyckats med detta innebär det att du kan söka till högskolan med meritvärdet 22.5 Statistiken redovisar endast hur det varit tidigare år. Hur antagningspoängen kommer se ut kommande antagning kan inte förutsägas. Detta eftersom poängen påverkas av antalet sökande till programmet, deras betygsresultat och antalet platser per program som skolorna kommer att erbjuda

Medelvärde (prel) Antagningspoäng (slut) Medelvärde (slut) Antagningspoäng (reserv) Medelvärde (reserv) Ale gymnasium,Introduktionsprogram IM - Individuellt alternativ. 4) 5) Ale gymnasium,Introduktionsprogram IM - Språkintroduktion. 4) 5) Lärlingsgymnasiet i Ale,Barn- och fritidsprogrammet BF - Fritid och hälsa, lärling. 1) 132.50 1. I år har Kriminologiinriktningen på Samhällsvetenskapsprogrammet en preliminär antagningsgräns på 232.5 poäng och ett medelvärde på 265.7 poäng. Förra året låg antagningsgränsen något högre nämligen 240 poäng och medelvärdet var ungefär detsamma på 262.5 poäng. Räddningsmedicin och akutsjukvård på Vård- och. Hur meritpoäng fungerar generellt kan läsas via ovanstående länkar. Först beräknas ett preliminärt medelvärde som även bestämmer storleken på meritpoängskompensationen. Sedan beräknas ett totalt medelvärde utifrån kompletteringar av det preliminära medelvärdet Här hittar du information och vägledning inför val av skola och utbildning, från förskola till utbildning för vuxna För att få en fingervisning om du kommer att komma in på den utbildning du sökt kan du kolla antagningsstatistiken för föregående år

Betygets medelvärde Preliminärt Minimum Maximum jämförelsetal 60,00 60,02 10,00 60,03 60,03 10,10 60,04 60,04 10,21 60,05 60,05 10,26 60,06 60 jämförelsetalet eller för meritpoäng, beräknat enligt punkt 4 och punkt 5 första stycket i bilaga 3 till högskoleförordningen (1993:100 Meritpoäng och meritpoängskompensation för sökande med betyg enligt medelvärde (Nd) genom att lägga till resultatet på samtliga obligatoriska examensämnen i studentexamen (poängsättning enligt nedan). Dividera med antalet examensämnen plus 1 Har du läst en kurs på gymnasiet eller komvux som krävs för behörighet eller ger meritpoäng räknas betyget i kursen med i ditt meritvärde. Efter komplettering räknas meritvärdet ut så här: Senast uppdaterad: 15 oktober 2020 LÄGSTA MERITVÄRDE OCH MEDELVÄRDE LÄSÅRET 2010/2011 . Emmaboda kommuns gymnasieskola Meritpoäng ges för fördjupande kurser som är på en nivå högre än behörighetskravet till den sökta utbildningen. Det innebär att en kurs kan ge meritpoäng till en sökt pensation baserad på betygets omräknade medelvärde - en så kallad meritpoängs-kompensation

Just den utbildningen var också den som det var allra tuffast att komma in på - då den elev med lägst meritvärde hade 322,5 meritpoäng. När det gäller medelvärdet på meritpoängen var. Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor Vid ansökan till högskolan kan man skaffa sig ett bättre utgångsläge genom så kallade meritpoäng. Man får lägga till upp till 2,5 meritpoäng till sitt jämförelsetal (medelvärde). Språkkurser hör till dem som kan ge meritpoäng. För meritkurser i moderna språk kan du få sammanlagt 1,5 meritpoäng Meritpoäng. Hej! Jag ska läsa Moderna Språk 4 (1,0 meritpoäng ges det) den kommande terminen, men jag undrar får man 1,0 meritpoäng oavsett vilket betyg man får i kursen? Kommer betyget att påverka meritpoängen eller kommer det att påverka gymnasiepoäng i helhet

Meritpoäng - Antagning

Medelvärde (reserv) = Utbildningens medelvärde, vilket motsvarar medelvärdet av de antagna elevernas slutbetyg. 1 = Alla behöriga sökande är antagna. 2 = Enbart test. Utbildningen har inte antagning på betyg utan enbart på test. 3 = Ingen antagen på poäng. 4= Till introduktionsprogram görs ingen preliminärantagning Meritpoäng i Engelska 7 får du bara om du får minst betyg E i den kursen. Om du vill använda dig av 1.0 Meritpoäng som Eng.7 ger, måste du kännas vid den kursen, dvs du kan inte låtsas som om du inte har läst den. Du kan inte välja bort en kurs men ändå få Meritpoäng för den Uppåt för meritpoäng Meritpoängens medelvärde för årskurs 9 ökade från 225,8 (2019) till 230,3 (2020) med maxpoäng 320. Däremot är skillnaden på meritvärdet stor mellan flickor och pojkar, då flickornas har 260,6 mot pojkarnas 200,3 Hans tyska medelvärde omräknat till svenska skalan ger honom ett preliminärt meritvärde på 15,67. Kompletteringen i Svenska 1 med betyget C (=15,00) kan vid en första anblick se ut att sänka hans meritvärde, men eftersom alla kompletteringar multipliceras med faktorn 1,2 får betyget C istället värdet 18,00 (15,00 x 1,2) och ska alltså räknas med, eftersom det höjer Dieters. Skolverket har nu redovisat betygen för årskurs 6, de som gavs i juni 2017. Eleverna på tio av tolv skolor på Lidingö har högre medelvärde för de teoretiska ämnena än Sverige-snittet på 13,2. Bäst på ön var eleverna i Albatross Montessoriskola med betyget 16,2. Lidingösnittet låg på 14,8

Medelvärde och genomsnitt är samma sak. Till en klassresa säljer eleverna chokladbollar under en vecka. Hur många chokladbollar de sålde ser du i diagrammet. a) Hur många chokladbollar sålde de sammanlagt? $$10 + 15 + 5 + 15 + 20 = 65\: st$$ b) Beräkna medelvärdet Meritpoängen höjer medelvärde ganska mycket. Svar på just din fråga kan inte jag ge så här på raka arm - för att man måste veta massa detaljer, bl a exakt vad ditt utbildningsdokument heter; vilket år det är utfärdat och bäst är det att ha det dokumentet framför ögonen och även då kan man mycket väl behöva kontakta ett betygsexpert - för att det är rätt så bökigt. Meritvärdet är ett medelvärde på betygen plus ev. meritpoäng (max 2,5). Meritpoäng kan man få för följande kurser: - Moderna språk: Steg 3 - 5 (och i vissa fall även steg 2) - Engelska: Engelska 7 - Matematik: Varje kurs på nivå över den behörighetsgivande kursen ger meritpoäng

Hej igen. För att kunna söka till sjuksköterska måste man ju ha matematik 2 och naturkunskap 2 med sig. Jag undrar om man kan läsa andra Här hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat Och helt säkra på att få börja på Ridgymnasiet i Halland bör bara de vara som har sisådär 215 i meritpoäng. Lika höga är dock inte kraven på Ljud- och bildskolan. Lägsta intagningspoäng är lågt, dock ligger medelvärdena, för de som i dagläget kommer in på skolans tre program, mellan 171 och 197

Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Om du fortsätter utan att ändra dina webbinställningar så ger du ditt medgivande att cookies från Studentum.se används Ett medelvärde eller medium är ett lägesmått för ett genomsnittligt värde av ett urval eller en population.I dagligt tal menar man med medelvärde normalt det aritmetiska medelvärdet.I fall där variationen är stor kan ibland medianen vara mera meningsfull

Läs kurser som krävs som särskild behörighet på den utbildning du söker. Det betyg du får kan då både höja eller sänka ditt ursprungliga medelvärde. Läs kurser som ger meritpoäng (Engelska 7, Matematik, Moderna språk 3+4) Dessa kan ge olika meritpoäng beroende på vilken utbildning du söke Det stämmer ej. När du söker in på högskolan/universitet söker du in med dina slutbetyg BI, vilka för övrigt aldrig kan ändras från dina 16,5. Efter du läser kurser på Komvux söker du även in i en annan urvalsgrupp som heter BII där ett nytt medelvärde beräknas Men meritpoäng som du råkade skriva är ju en helt annan sak och är som extrapoäng som kan läggas till detta värde om man läst vissa kurser i t.ex. andra språk eller matematik. Med maximal meritpoäng skulle t.ex. exempeleleven här ovan få sitt meritvärde höjt till 17,14 (14,64+2,5). Senast redigerat av Malvan95 (2012-06-13 18:42 Vi på SVT Pejl har sedan räknat ut ett medelvärde för de år som en skola har funnits, mellan åren 1998-2011, och det är det medelvärdet som varje färgad linje visar Medelpoängen indikerar vilka betyg de elever som blivit preliminärt antagna i år har, så tänk att det bara är ett preliminärt medelvärde. Samhällsvetenskapsprogrammet - Kriminologi I år har profilen Kriminologi på Samhällsvetenskapsprogrammet en preliminär medelpoäng på 226.8 och antagningsgränsen ligger på 127.5

Hej, Det beror på vad den lägsta antagningspoängen kommer bli för just den skola du har sökt det här året. Det kan du inte veta i förväg så du får vänta på antagningsbeskedet Grades and meritpoäng - university studies in Sweden When you apply for a college or university after high school, the different programs have different admission limits. These are based on the average grade required to enter the program or course Du kan skaffa dig upp till 2,5 meritpoäng, som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet). Maximalt meritvärde blir 22,50. Läs mer om meritvärde och meritpoäng här En ny urvalsgrupp införs, direktgruppen (grupp I), där enbart det ursprunglig Svar: Jämförelsetal är ett medelvärde av alla dina betyg. Till jämförelsetalet läggs meritpoäng (max 2,5p). Tillsammans blir det ditt meritvärde som du konkurrerar med när du söker till olika utbildningar. Detaljerad information om hur du kan räkna och vilka kurser som ger meritpoäng hittar du i dokumente

Poäng kommer att räknas ges ifrån ett medelvärde på de procentsatser som getts på respektive kurs. Detta har alltid angivits på COR (certifikaten of recognition) eller rangordnas efter sina meritpoäng vilka utgör jämförelsetal. I de fall då jämförelsetalen inte kan särskilja mellan sökande kommer lottning att avgöra Meritpoäng införs för ansökningar till högskolan från och med hösten 2010. Det är extrapoäng som läggs till ditt jämförelsetal (medelvärdet av dina betyg från gymnasiet) som du söker till högskolan på. Du kan få högst 2,5 meritpoäng, vilket gör att det högsta jämförelsetalet man kan få är 22,5 Meritpoäng är, alltså, de extrapoängen med vars hjälp man kan höja sitt Meritvärde till max 22.5. Du som får gymnasiala betyg enligt Gy11 (Gymnasieexamen från år 2014 och senare) kan få meritpoäng för godkända betyg i gymnasiekurser i moderna språk, engelska och matematik Som rubriken lyder så undrar jag vad som klassas som ett bra meritvärde Antagningspoäng. Såhär gör du för att hitta uppgifter om lägsta antagningspoäng i olika kvotgrupper som gällt vid antagning till program och kurser vid Lunds universitet de senaste höst- och vårterminerna. Inför att du gör en anmälan kan det vara av intresse att se på antagningsstatistik, för att få en ungefärlig bild vilka. Meritpoäng för Gy11-kurser i slutbetyg Urvalsgrupper Undermeny för Slutbetyg före 2010. Slutbetyg före 2010 Eftersom meritvärderingen utgår från ett schablonvärde och inte ett reellt medelvärde är det inte möjligt att nå högsta meritvärde

Om man har alla C-betyg i alla kurser får man Jämförelsetal på 15.0. Har man då inga meritpoäng, är meritvärde också 15.0 Medianen är det meritvärde som ligger exakt i mitten med lika många meritvärden ovan som under sig. Om antalet tal är jämnt blir medianen medelvärdet av de två tal som ligger i mitten Här presenteras antagningsstatistik efter genomförd antagning. Antagningsstatistik 2018. Antagningsstatistik 2019 tillgodoräkna sig meritpoäng för kurser som motsvarar meritkurser enligt vad som anges i 19 §. Kurser som krävs för särskild behörighet ger inte me-ritpoäng. Högst två och en halv (2,5) meritpoäng får adderas till jämförel-setalet, varav högst en (1,0) meritpoäng får avse områdeskurser enligt 19 § andra stycket Meritpoäng införs för ansökningar till högskolan från och med hösten 2010. Det är extrapoäng som läggs till ditt jämförelsetal (medelvärdet av dina betyg från gymnasiet) som du söker till högskolan på. Du kan få högst 2,5 meritpoäng, vilket gör att det högsta jämförelsetalet man kan få är 22,5. Hur mycket meritpoäng man får beror p Antagningsstatistik. Byte och omval av gymnasieutbildning. Terminer, lov och studiedagar i gymnasieskolan. E-tjänster för elever som börjar årskurs 1. Modersmålsundervisning i gymnasieskolan. Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande (APL) Anpassad skolgång för dig inom autismspektrat

Räkna ut ditt snittbetyg - Studentum

meritpoäng i snitt. En höjning från fjolåret med 18 meritpoäng. Flickors medelvärde ligger på 237,5 och pojkars på 218,6. Flickorna ligger högre i betygsnitt i alla ämnen utom matematik. 18% av eleverna har utländsk bakgrund (jmf 2017 8%) 90% har nått behörighet till yrkesprogram på gymnasiet (79% 2017, rikssnitt brukar ligga omkrin Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö Och helt säkra på att få börja på Ridgymnasiet i Halland bör bara de vara som har sisådär 215 i meritpoäng. Lika höga är dock inte kraven på Ljud- och bildskolan. Lägsta intagningspoäng är lågt, dock ligger medelvärdena, för de som i dagläget kommer in på skolans tre program, mellan 171 och 197 Räkna ut ditt meritvärde. Meritvärdet är summan av dina 16 eller 17 bästa betyg. Det 17:e betyget räknas med ifall du har läst moderna språk. Det gör ingenting om du skriver 17 eller 18 betyg för vi räknar automatiskt bort de lägsta betygen och beräknar ditt meritvärde baserat på dina 16 eller 17.

Meritvärde & antagningspoäng DBGY Stockholm Kungsholme

Preliminära antagningspoäng 2020 för NTI Vetenskapsgymnasiet i Helsingborg. Detta år har NTI Teknik en preliminär medelpoäng på 231 poäng. För NTI Natur är den preliminära medelpoängen på 247 poäng. Detta är ett medelvärde utav av de elever som söker i år och deras betyg Meritpoäng - Meritpoäng är extrapoäng som man kan få genom att läsa kurser på gymnasiet och på K omvux. Det är extrapoäng som läggs till ditt jämförelsetal (medelvärdet av dina tidigare betyg från gymnasiet) som du sedan söker till högskolan på. Du kan få som högst 2,5 meritpoäng Alla elever ska välja två kurser från det utbud som presenteras nedan. Vissa kurser ger meritpoäng. Det är extrapoäng som läggs till i jämförelsetalet (medelvärdet av betygen från gymnasiet) som eleven sedan söker till högskolan på. Oavsett vilken utbildning som söks kan eleven få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik

Meritvärden läsåret 2020/2021 Skåneg

Vad är Meritpoäng? När man pratar om meritpoäng handlar det om ansökan till svenska högskoleutbildingar. Med några få undantag (t.ex. Handelshögskolan i Stockholm som inte erkänner meritpoäng och utbildningen Tekniskt basår på Chalmers, Teknikska högskolan i Göteborg som inte heller räknar med meritpoäng) ger meritpoängen en stor fördel i konkurrensen om utbildningsplats meritpoäng för dessa studier. Dessa meritpoäng används vid urvalet i Nybörjarstudenternas betyg från gymnasieskolan. Medelvärde och standardavvikelse för nybörjarna höstterminen 2015. Utbildningar med färre än 100 nybörjare (med uppgift om gymnasiebetyg) visas inte Meritvärde skanegy 2021. Meritvärden för nationella program, preliminär antagning Malmö 2017 17-04-13 Behörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen. Mer information om behörighet finns på www.skånegy.se Meritvärde: Program Lägsta Medel Ekonomiprogrammet , Thoren Business School Malmö A 218.0 Ekonomiprogrammet - Ekonomi , Malmö Borgarskola 232.5 261

Antagningspoäng för Sjukskötersk 202

Behörighet, förkunskarav och meriter. Alla får söka till högskolan, men för att bli antagen till en utbildning måste du uppfylla vissa förkunskarav - du måste ha rätt behörighet. Vi kallar förkunskaraven Grundläggande behörighet, Särskild behörighet och Reell kompetens (behörig på annat sätt) Meritpoäng - extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt i olika kombinationer av kurserna nedan. 1. Meritkurser i moderna språk Steg 3 i ett språk ger 0,5 meritpoäng och steg 4 ger ytterligare 0,5 meritpoäng Man tar sedan ut medelvärdet från alla kurser man läst (inklusive IV-valen?). Också om man läst 2,5 meritpoäng så lägger man på det till medelvärdet? Så om man t.ex. har ett medelvärde på 16 så lägger man till 2,5 och får 18,5? Alltså är meritpoängen väldigt viktiga

Om man läser en meritkurs (t.ex. Moderna språk 4) i syfte att få meritpoäng, är man då tvungen att räkna in kursbetyget för kursen till medelvärdet (jämförelsetalet)? Tack. Ja det måste man. Dessa regler ändrades i och med Gy11. 2014-12-14 13:51 . krax Medlem. Offline På en utbildning krävdes det över 320 meritpoäng för att komma in - medan det på en annan räckte med 80. Här är utbildningarna där det krävdes mest och minst för att komma in på i Malmö Meritpoäng 22 percentilen- efter åk 9 ADHD IQ - 26 percentilen- i åk 4 Meritpoängen 16 percentilen - efter åk 9. Underpresterar ! Ett barn med ADHD behöver en IK som ligger 2 standardavvikelser över medelvärdet för att nå samma betygssumma som genomsnittet Meritvärde för årskurs 9 juni 2015 var 194,8 meritpoäng och för årskurs 6 var merit-poängens medelvärde 210. SKLs Öppna jämförelser 2015 bygger på föregående läsårsresultat vilken visar ett jäm-förande resultat med landets skolor där matematik och kemi är de ämnen i vilka eleverna har lägst uppnåendegrad

Språkval och meritpoäng - Utbildningsguide

• Du kan skaffa dig upp till 2,5 meritpoäng, som läggs till jämförelsetalet (medelvärdet). • En ny urvalsgrupp införs, direktgruppen, där enbart det ursprungliga meritvärdet (jämförelsetal + meritpoäng) från de gymnasiala studierna räknas (inga kompletteringar alltså) Som ett steg i vår utveckling har vi bytt namn - från och med december har Karl Johans skola blivit Pops Academy Karl Johan Trots högsta betyg i alla ämnen har Ulrika Kogler ingen chans att komma in på läkarutbildningen i Sverige. Nya regler kring antagningen sätter stopp Vilket är det högsta meritvärdet någonsin i kommunen och innebär en höjning från fjolåret med 18 meritpoäng. Flickors medelvärde ligger på 237,5 och pojkars på 218,6 Rytmus meritpoäng. Estetiska programmet - Musik på Rytmus Stockholm i Nacka. Välj mellan Singer/songwriter, Musikproduktion, Instrument/Sång & Vokalmusiker/Vocal group Du som tänker börja på Rytmus Det finns också möjlighet att välja till meritgivande kurser för att du ska få en utökad behörighet och meritpoäng När du kan ansöka till gymnasiet varierar lite beroende på var i.

Meritvärde och urval - Studera

Om man har läst moderna språk på gymnasiet kan man maximalt få 2,5 så kallade meritpoäng och de läggs till jämförelsetalet från gymnasieskolan. Jämförelsetalet är det medelvärde av gymnasieskolans slutbetyg som eleven konkurrerar med om ett urval måste göras, det vill säga meritpoängen kan påverka möjligheten att komma in på en viss högskoleutbildning BETYG 12/11 11/12 10/11 09/10 08/09 meritpoäng medelvärde KMF 154 236,6 228,3 211,6 203,3 Karlskrona kommun 205 195,3 200,4 193 197,9 Riket 211,4 210,4 208,8 209,6 Den gruppen som idag går i år 9 hade ett meritvärde på 209 i åk 8 vt-13. Den gruppen som gick ut i. Bläddra i Högskolan i Halmstads utbildningskatalog med våra program och kurser för 2010/201

 • Landeshauptstadt Hannover adresse.
 • När hundarna kommer Anton.
 • Miranda Cosgrove iCarly.
 • Country language codes.
 • Juristprogrammet längd.
 • Apple TV 4th generation.
 • Dota 2 make item guide.
 • Svamp i täckbark.
 • Djur med Julia.
 • La rencontre Cairn.
 • Koppla strömbrytare till lampa.
 • Heathrow British Airways Terminal.
 • PANTONE green.
 • Restaurangmässa 2020.
 • Brompton modeller.
 • Svenska Taekwondoförbundet ITF.
 • Tanzkurs Hamburg Altona.
 • Bücher für Buchpräsentation 2 Klasse.
 • Onkyo skh 410 specs.
 • Hypokondriker test.
 • Snapdragon 835 в 2019.
 • Scandirenn.
 • App med stigar.
 • Latensfas värkar avtar.
 • Ansiktsmask apoteket corona.
 • Utväxt på orkidé.
 • Netto de Angebote.
 • AfD, Germany.
 • Frystorkat kaffe farligt.
 • Www Hasselblad com phocus.
 • Winsor and Newton Ink how to use.
 • Pulsen erbjudande.
 • Remington 700 VTR Camo.
 • Mjölkproteinfri mat bebis.
 • Philips OneBlade Pro waterproof.
 • Korean War casualties.
 • Krävs för att lära nytt.
 • Ampere uttag.
 • BYREDO set.
 • Vocalista de Helloween.
 • Klistermärkesbok dinosaurier.