Home

Könsstympning Afghanistan

Hand Fan - See Today's Special

 1. Kvinnlig könsstympning är ett allvarligt hälsoproblem för flickor och kvinnor på grund av de medicinska riskerna med ingreppet. På många håll i Afrika och Mellanöstern utförs ingreppet av outbildade barnmorskor, äldre kvinnor i byn eller barberare
 2. Afghanistan. I flera städer i världen är det vanligt att flickor gifter sig innan de har fyllt 18 år. Barnäktenskap är vanligast i Sydasien och i Afrika söder om Sahara, där respektive 44 och 37 procent av flickorna gifter sig före de fyller 18 år. Äktenskap där flickor är under 15 år är också vanligast i dessa regioner, runt 16 och 11 procent
 3. Sedan den nya lagen mot tvångsäktenskap infördes 2014 har 150 fall anmälts. Bara ett fall har lett till en fällande dom: en ung kvinna som giftes bort i Afghanistan, och hennes förbjudna.
 4. En majoritet av världens muslimer och kristna utövar inte denna sed. Kvinnlig könsstympning förekom i Afrika långt innan kristendom eller islam kom dit, men när dessa områden kristnades och islamiserades vävdes praktiken med könsstympning in i de nya religionerna och kom att uppfattas som en religiös tradition
 5. De hamnade i en förort utanför Stockholm, där de bosatte sig i lägenheterna bredvid varandra på tionde våningen Könsstympning av flickor och kvinnor görs för att kontrollera flickors och kvinnors kroppar och sexualitet och har bland annat att göra med föreställningen om att mäns och familjers heder är kopplad till kvinnors och flickors sexuella beteende Afghanistan räknas som ett av världens farligaste länder för kvinnor
 6. Könsstympning och omskärelse av flickor och kvinnor är en flera tusen år gammal tradition. Traditionen förekommer i en del länder i Afrika och i Mellanöstern. Den kan se olika ut i olika länder. I Sverige är könsstympning (omskärelse) av flickor och kvinnor förbjudet enligt lag (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor
 7. 72-åriga Gunilla har genom åren rest till olika länder i Afrika, bland andra Kenya och Etiopien, för att undervisa tusentals flickor om riskerna med könsstympning. Hon har också varit rektor på en barnmorskeskola i Afghanistan

Fakta om kvinnlig könsstympning - UNICEF Sverig

Afghanista

Den förbjöd könsstympning oavsett om den utförts i Sverige eller utomlands och brottet kan leda till fängelse i upp till 10 år för grova fall. (Afghanistan) som de aldrig har bott i, eller möjligen under sina första levnadsår Manlig omskärelse är beteckningen på kirurgiskt avlägsnande av hela eller delar av förhuden på mannens penis. Ingreppet utförs av medicinska, estetiska, religiösa eller kulturella skäl. Omskärelsen förekommer på egyptiska avbildningar från 2300 f.Kr. Den finns också dokumenterad hos Australiens ursprungsbefolkning aboriginer, som även utförde ett mer stympande ingrepp, kallat underskärning, på pojkarna. Världshälsoorganisationen, WHO, upattade 2007 att 30.

På nya jobb efter flykten till Malmö - Sydsvenskan

I detta fall, Somalia och Afghanistan inte är det. Det samma gäller för kvinnlig könsstympning som är en förislamisk praxis som råder fram till idag och som sker i delar av Afrika, oberoende av religions tillhörighet Det de flyr från är snarare Afghanistans kvinnofientliga kultur. Enligt Thomas R-stiftelsen är Afghanistan världens näst farligaste land att leva i som kvinna. Att utsättas för könsstympning, tvångsgifte, barngifte, syraattack eller stening är några av riskerna man som kvinna löper i Afghanistan enligt stiftelsen

150 anmälda tvångsäktenskap - bara en fällande dom

I Somalia ses ofta könsstympningen av flickor som ett tecken på att de nu är riktiga muslimer, och i delar av Etiopien kan en liten flicka inte bäras fram till det kristna dopet om hon inte. Korruption är det officiella Afghanistans akilleshäl och en faktor som jobbar till talibanernas förmån. - Människorna respekterar inte talibanerna för deras ideologi, men de föredrar deras rättssystem, sharian, framför det statliga officiella rättsväsendet

Erik "Semlan" Klings blandade intryck - Internationella

Kvinnlig könsstympning - Wikipedi

Sök i Lifos Gå till detaljerad sökning. Lifos aktuellt; Fokusländer; Sökning; Rättsfallssamling; Söknin Kvinnors situation i världen Motion 2001/02:U349 av Margareta Viklund m.fl. (kd) av Margareta Viklund m.fl. (kd) Sammanfattning. Det finns fortfarande mycket att göra innan jämställdheten mellan kvinnor och män i Sverige är reell på alla nivåer Gunilla Ek är välkänd, inte minst i sina hemtrakter. Hon har genom åren rest till olika länder i Afrika, bland andra Kenya och Etiopien, för att undervisa om riskerna med könsstympning. Hon har också varit rektor på en barnmorskeskola i Afghanistan. I Sverige arbetar hon som barnmorska och håller föreläsningar Att utrota kvinnlig könsstympning ingår i FN:s globala mål för hållbarhet. Enligt UNICEF så utsätts drygt två miljoner flickor i åldrarna 4-11 år för könsstympning varje år och det totala antalet könsstympade flickor och kvinnor upattas till cirka 200 miljoner Afghanistan och nästan alla andra länder i Asien har censurerat bort sina uppgifter. Men de har inte gjort sig av med könsstympningarna. Hit kan ni scrolla er ned, och läsa hur många i respektive land som har könsstympats. Det är vidriga siffror. Gör ni sånt även på era hondjur, eller har era hondjur bättre villkor än era kvinnor

Anti-könsstympning i Kenya. Kvinnlig omskärelse är en sedvänja som praktiseras på flera kontinenter i världen men främst förekommande är den i Afrika och Mellanöstern. Sedvänjan är inte religionsbunden utan mer kulturellt förknippad. Utvärderingar påvisar också att den kan relateras till fattigdom och avsaknad av utbildning Könsstympning innefattar alla former av ingrepp som skadar flickors och kvinnors könsorgan av ickemedicinska anledningar. Detta är ett brott mot de mänskliga rättigheterna, men ändå beräknas antalet av de som utsätts att fortsätta öka I vissa afrikanska stammar blir 9 av 10 flickor utsatta för könsstympning. Men på många håll har det de senaste decennierna blivit bättre. En del i det har Gunilla Ek från Valla som precis.

Kvinnlig könsstympning förekommer på många håll i världen men är vanligast i delar av Afrika. Det innebär att man skär bort Bamyanprovinsen, Afghanistan. Familjen tillhör minoritetsgrup-pen Hazarer och Aqila och hennes syskon väver mattor i upp till åtta timmar om dagen Kvinnlig könsstympning ett världsomfattande problem Publicerad 18 april 2012 kl 08.00. Utrikes. 46 polisanmälningar av kvinnlig könsstympning på småflickor har kommit in till polisen i Sverige. Mörkertalet tros vara mycket stort En kvinna i Somalia som utsatts för en våldtäkt trakasserades efter det genom ryktesspridning om att hon skulle ha varit otrogen. Kvinnan arbetade som lärare och informerade bland annat om familjeplanering och riskerna med könsstympning. Hon kallades till en domstol hos Al Shabaab för att hennes verksamhet inte var i enlighet med Islam Könstympning är ett brott. Stympning av kvinnors och/eller flickors könsorgan är ett brott i Finland. Gärningen är straffbar som ett misshandelsbrott eller som grov misshandel enligt strafflagen. Det maximala straffet som utdöms för grov misshandel är 10 års fängelse Fadern och invånare i en hel by kräver att döttrarna könsstympas. Mamman och de fyrabarnen flydde hit till Sverige för att förhindra denna omänskliga tortyr. I våras fick familjen, efter flera års väntan, avslag på sin ansökan om asyl. De bytte spår och modern fick arbetsuppehåll. Hennes två yngsta barn fick uppehåll som medsökande. De två äldre döttrarna, som under den.

Utredning av handläggning av barn som är gifta när de söker skydd i Sverige att upattningsvis 70 procent av äktenskapen i Afghanistan är tvångsäktenskap. Trots att det är förbjudet enligt lag är många kvinnor under 16 år när äktenskap ingås Afghanistan Sannolikheten att du skulle födas just här är: 0,86%. Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning. FN:s Barnkonvention. Artikel 3: Barnets bästa ska alltid komma i första rummet som flest asylsökande kom ifrån Syrien, Afghanistan och Irak. Ingen av ovanstående tre länder tillhör områden där kvinnlig könsstympning är vanligt förekommande. I Irak förekommer könsstympning, 25-50% av flickor och kvinnor riskerar att utsättas för könsstympning. Under 2016 ha Könsstympning är lagligt i landet och utförs ofta utan bedövning eller sterila instrument. Risken att flickan drabbas av kraftiga blödningar och infektioner är stor, och det ökar risken för komplikationer senare i livet. Erikshjälpen samarbetar i Mali med organisationen AMPDR En finländare har kidnappats i Afghanistan efter tre månader med en hjälporganisation. Biståndsarbetaren Annette Gothóni har nyligen tränats i hur man hanterar att bli kidnappad

Omskärelse afghanistan — när det gäller uppgifter om var

 1. KVINNLIg KÖNSSTYMPNINg Kvinnlig könsstympning förekommer på många håll i världen men är vanligast i delar av Afrika. Det innebär att man skär bort eller skadar delar av en flickas könsorgan. Sedvänjan ser olika ut på olika platser och hur allvarliga konsekvenserna blir varierar därför. Oftast är flickan mellan fyra och ått
 2. Trots detta menar Migrationsverket och domstolen att det är ok att utvisa dessa unga kvinnor som flytt sitt hemland för att undkomma den värsta formen av könsstympning, den faraoniska. Många dör av blodförlust eller infektioner efter ingreppet. Vill du att kvinnor och flickor ska utsättas för detta
 3. ) där det berättas om kvinnlig könsstympning på ett lättförståeligt sätt. Materialet presenteras av Studi.se
 4. - Mest utbrett är det bland de från Somalia och Eritrea, 98 procent av de som kommer från Somalia är könsstympade. Bland de från Syrien och Afghanistan är det inte alls samma problematik, säger Inger Björkegren som i sitt värv som asylsköterska vid vårdcentralen i Hagfors möter många drabbade
 5. Charpentier inledde sin akademiska bana med en licentitatexamen i afrikanistik då han som förste svensk skrev en vetenskaplig avhandling om kvinnlig könsstympning. Härefter inledde han ett långvarigt forskningsarbete kring huvudsakligen Centralasien. Han har bott i Afghanistan och skrivit flera böcker o
 6. ska antalet könsstympningar av kvinnor. I det ärendet besökte hon nyligen massajerna i Kenya

Kvinnan som utförde könsstympningen har ännu inte arresterats eftersom det inte finns någon lag mot kvinnlig könsstympning och offret blir således bara ännu en siffra i statistiken av dödsfall som sker på daglig basis runt om i landet. Somalia har genom sina 98%, det högsta antalet omskurna kvinnor och flickor i världen Den kristna barnmorskan Gunilla Ek är en vardagens hjälte. I tonåren fick hon en inre kallelse att gå ut till dem som ropar i öknen. Hon är idag 69 år, men ger sig fortfarande ut i fattiga länder för att utbilda kvinnor inom förlossningsvården och försöka få bort könsstympningen av flickor. TEXT Kersti Wistrand Foto: [ Hon har utbildat lokala barnmorskor i både Afrika och Afghanistan om förlossningsvård, undervisat unga afrikanska flickor om graviditet, Här hade ingen pratat om könsstympning tidigare Tio tusen nya barnmorskor ska rädda liv i Afghanistan Det behövs tio tusen nya barnmorskor i Afghanistan. Det är den viktigaste åtgärden för att få ner den katastrofalt höga mödra- och barnadödligheten. En av dem som engagerats är den svenska barnmorskan Gunilla Ek Afghanistan, Kongo, Pakistan, Indien och Somalia anses av FN vara de fem absolut farligaste länderna för kvinnor att leva i.. Våld, obefintlig sjukvård och en brutal fattigdom gör att kvinnorna i Afghanistan är värst utsatta. Enligt FN:s barnfond Unicef är risken för en afghansk kvinna att dö vid barnafödande en på elva

Barnmorskan Gunilla Ek får kraft från Gud i kamp mot könsstympning Gunilla Ek har suttit i fängelse i forna Jugoslavien, varit rektor för en barnmorskeutbildning i Afghanistan och i 20 år tagit kampen mot kvinnlig könsstympning. I december prisades hon för sitt arbete på Svenska hjältar-galan. Sitt mod hämtar hon hos Gud Kvinnlig könsstympning i Sverige. Barn och våld (Sydamerika). Internatio n Inkluderande utbildning (Mellanöstern). Barn och fattigdom (Västafrika). Barn med funktionshinder (Afghanistan). B a som görs av barn och ungdomar i Estland. Barn och exploatering (Sydamerika). Utbildning om barns rättigheter i skol a (Jemen) Könsstympning Könsstympning är ett annat sätt att begränsa och kontrollera kvinnors sexualitet. Könsstympning innebär att en större eller mindre del av kvinnans könsorgan skärs bort eller på annat sätt skadas. Det kan till exempel vara att hela eller delar av klitoris och ibland hela eller delar av inre blygdläpparna skärs bort

Könsstympning av flickor och kvinnor är en grym sedvänja som har praktiserats i mer än 2000 år. Traditionen förekommer i en del länder i Afrika och i Mellanöstern och kan se olika ut i olika länder Militärtjänst (Nationaltjänst) Illegal utresa Desertörer Religionsfrihet Könsstympning. Administrativ struktu

Najiba från Afghanistan arbetar som juridisk handläggare för kvinnor och ger hopp till tusentals i ett av de farligaste länderna i världen! I Kenya är kvinnlig könsstympning vanligt. I regionen West Pokot utsätts sju av tio flickor för övergreppet. Det vill 14-årige Edwin ändra på Bland annat får invandrarna lära sig att man inte får våldta och att könsstympning, tvångsgifte och barnmisshandel är förbjudet i landet. Gilla artikeln på Facebook © Polise Studio Ett Kväll 3 december. Lyssna från tidpunkt: 98 min. -. tor 03 dec 2020 kl 22.12. Smittspårning, Haningefallet, migrantarbetare i Indien, könsstympning under pandemin.

Könsstympning och omskärelse av flickor och kvinnor

Könsstympning nämns inte med ett ord i förslaget, inte heller kvinnlig omskärelse. * Norrköpings tidningar skrev 26/8 under rubriken Könsstympning går att stoppa att Kampen mot kvinnlig könsstympning handlar om att de mänskliga rättigheterna ska omfatta alla, även kvinnor och barn Varje år gifts 12 miljoner flickor bort, och 4 miljoner riskerar att utsättas för könsstympning. Var tjugonde flicka i åldrarna 15-19 år, hela 13 miljoner, har utsatts för våldtäkt under sin livstid

Svenska Hjältar: Gunilla Ek Årets kämpe för flickor för

 1. , distansundervisning, Namibia auktionerar ut elefanter och de höga dödssiffrorna.
 2. Könsstympningen leder även till svåra förlossningar med risk för livet för både mamman och barnet. Det finns idag 200 miljoner flickor och kvinnor som utsatts för köns­stympning i 30 länder i Afrika och Mellanöstern. 44 miljoner är under 15 år. Rädda Barnens arbete mot könsstympning
 3. Könsstympning är inte bara ett Afrikaproblem. Det finns många fler flickor som går runt och bär på sin hemlighet. Men de glöms bort, enligt Bayan Nasih, socialarbetare i Stockholm och.
 4. Många år av krig och svåra förhållanden har gjort att en stor andel av befolkningen i Afghanistan lever med funktionsnedsättningar. På grund av stigmat som följer hålls många barn gömda av sina familjer. En viktig del av arbetet handlar om att söka upp familjer för att informera om de möjligheter och det stöd som finns att tillgå
 5. Hon vill stoppa könsstympning. Världen 8 mars 2021, 08:03

Fakta om diskriminering av flickor - UNICEF Sverig

 1. Afghanistan Sverige I en krönika i Chef & Ledarskap skriver Erik Halkjaer, ordförande i Reportrar utan gränser, om vikten av att barn får gå i skolan i Afghanistan, och vilket mod det krävs för att sätta flickor i skolan
 2. Hade de globala målen arbetats fram genom nationella förhandlingar i slutna rum hade delmål 5.3, som förbjuder barnäktenskap och könsstympning, nog inte kommit till. Det tror Sveriges ambassadör för Agenda 2030, Kajsa B Olofsgård. Skrivningarna hade i alla fall inte varit lika tydliga, menar hon
 3. Hedersmord, tvångsäktenskap och könsstympning är ständigt aktuella samtalsämnen kring muslimerna. Debatten om att muslimer skulle vara mer terroristiska än andra har blivit heta diskussionsämnen efter bland annat händelserna den 11 september 2001 då terroristerna från Afghanistan slog till mot USA

Afghanistan är farligaste landet för kvinnor - Svenska

Sveriges regering måste bli bättre på att informera flyktingkvinnor om jämställdhetsfrågor, kvinnor flyr inte bara från krig och svält många flyr från sina länder av religiösa skäl och hedersförtryck, skriver Shahab Ghobadi, Liberal debattör Antisemitismens historia genom tiderna finns väl dokumenterad (se t. ex. Valentin 1962, Bachner 1999, Beller 2009). Termen antisemitism lanserades 1873 av tysken Wilhelm Marr och blev synonymt med aversion mot judarna eller hat mot judar, som ras i enlighet med tidens rasvetenskap eller rasistiska föreställningar I Syrien, Afghanistan och Sydsudan har världssamfundet inte levt upp till sin skyldighet att skydda civila från krig och konflikt. Könsstympning Barnäktenskap. MEST LÄST. I GÅR 17.48 DEBATT Det demonstreras på olika håll i landet mot de hårda asyllagarna och i synnerhet utvisningarna av barn/unga till Afghanistan. Ett nätverk, #vi står inte ut, har bildats. Det verkar starkt besläktat med vårt regionala nätverk NOG NU! Det senare har sedan ett par månader planerat för ett seminarium tisdag 25 oktober, heldag om Afghanistan

Kvinnan i världen Motion 1999/2000:U649 av Margareta

Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara barns och ungas rättigheter och intressen i samhället. Området omfattar alla verksamheter där barn är berörda, till exempel utbildningspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och socialtjänstpolitiken. Vi skriver om FN, papperslösa, ensamkommande flyktingbarn och val i Afghanistan. Om könsstympning i Kenya, livet som socialdemokrat i USA och idén om fri invandring. D kvinnlig könsstympning. Vi ställer höga krav på att våra samarbets-organisationer lever upp till de principer, policyer och riktlinjer i projektdesign som ActionAid fastställt samt att de värdesätter öppenhet och transparens. Geografisk närvaro 2017 ActionAid Sverige samarbetar med lokala ActionAid-kontor och partner

Video: Barnäktenskap Sv

Sverige övertar ansvaret för att pröva asylansökan i sak från den stund den sökande beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd. Beslut om överföring enligt Dublinförordningen upphävs och målet återförvisas till Migrationsverket Könsstympning är ett brott mot kvinnors och flickors rätt till överlevnad, god hälsa och skydd mot våld och övergrepp. Tre miljoner flickor utsätts varje år. Totalt i världen beräknas upp till 140 miljoner kvinnor och flickor ha genomgått könsstympning. - Men sociala normer och kulturer kan förändras Contra nummer 5 2018 som pdf (endast för prenumeranter) Beställ ett pappersexemplar här! Plasten som ett viktigt redskap för människans framsteg Mänskligheten har fått vara med om många avgörande framsteg under de senaste tvåhundrafemtio åren. Ångmaskinen. Bensinmotorn. Järnvägen. Bilen. Flyget. Elektroniken. Och inte minst plasten. Plasten har möjliggjort förbättrad.

Kvinnors Nätverk - Women's Network - Šabakeye Zanãn StockholmFakta om barnäktenskap - UNICEF SverigeStötta en #medsyster i en katastrof | Röda Korset

Gunilla Ek har suttit i fängelse i forna Jugoslavien, varit rektor för en barnmorskeutbildning i Afghanistan och i 20 år tagit kampen mot kvinnlig könsstympning. I december prisades hon för sitt arbete på Svenska hjältar-galan. Sitt mod hämtar hon hos Gud.. Läs mer på Dagen Läs mer om: Gunilla Ek, Gud, Ek, Jugoslavien, Afghanistan, Svensk Hon är uppvuxen i Valla och åkte 1975 till Pakistan vilket blev inledningen till ett mångårigt arbete mot könsstympning i Asien och Afrika. Hon har även skrivit böcker om sitt arbete i bland annat Afghanistan, Saudiarabien och Etiopien Sociala medier kan leda till sociala förändringar. Kvinnor runt om i världen använder internet som ett vapen i sin kamp för lika rättigheter. De kämpar mot våld på kvinnor i Latinamerika, könsstympning i Afrika och för fred mellan Indien och Pakistan. Tysk dokumentär från 2019. UR 4 Afghanistan Tchad 5 Elfenbenskusten Iran 6 Mali Jordanien 7 Kongo D. R. Marocko 8 Tonga Libanon 9 Centralafrikanska republiken Mali 10 Liberia Egypten VärLDEnS MInSt JäMStäLLDa LänDEr i praktiken består i och vilka konsekvenser den får. könsstympning fram till år 2030 I Frankrike, Nederländerna, Kanada och USA är det officiellt erkänt att könsstympning är en form av könsrelaterad förföljelse och det kan vara skäl till att ge flyktingstatus

 • EFT terapi Malmö.
 • Fake dimple piercing.
 • Aimpoint CS.
 • Australien Bier Wein.
 • Tatueringsnålar kit.
 • Strand Belgien oder Holland.
 • Wolfsburg FC wiki.
 • Västerås Kampsportcenter.
 • ICA Sjöhagen.
 • Umbauter Raum Gartenhaus mit Vordach Berechnung.
 • K givare.
 • Student beans urbanista.
 • Jäsa bullar.
 • Animal Crossing: Wild World Aufgaben.
 • Flytta elavtal eon.
 • Jamie's Italian Bolognese recipe.
 • Decadent väskor.
 • Joh 15.
 • Freenet Störung 20.04 20.
 • Nischenprodukt gegenteil.
 • How to delete asianfanfics account.
 • Candlemass Märk hur vår skugga.
 • Besoldungsgruppe A6.
 • Steve Wozniak.
 • Baby Merino garn.
 • Tuc Kekse verarbeiten.
 • OneDrive symboler.
 • Aeropuerto de Miami coronavirus.
 • 42 movie stream.
 • Diego Fernando Maradona Ojeda.
 • Pepparkaksdeg äta.
 • Finlux TV 55 tum.
 • Cottbusverkehr Fahrplan Bus.
 • Använda sur grädde i mat.
 • Smoothie med havregryn och ägg.
 • Cdn livetvcdn.
 • Sorbothane.
 • Freiwillige Krankenversicherung Kosten.
 • BMX Sportson.
 • Boka fotograf.
 • Bodyscanning Mindfulness.