Home

Plocka upp maskor runt ärmhål

Den korta änden av tråden ska finnas under stickan och den långa änden med ullbollen ovanför den, så att du kan fortsätta plocka upp maskor. Dra stickan med tråden igenom hålet och där är din första maska. Följ samma steg över hela kanten av provlappen tills du har antalet maskor som behövs Du får lära dig hur du plockar upp maskor.Lektionerna består av rörliga bilder med tillhörande text, så du kan pausa d... Del 16 i Fredrikapåvindens stickskola ÄRMHÅL (MUDD) Plocka upp 100 (116) 124 (148) maskor runt ärmhålet, börja mitt under armen. Sticka mudd (2r, 2a) 10 varv, maska av med räta maskor. POLOKRAGE Plocka upp 72 maskor runt halskanten, sticka 50 varv mudd (2r, 2a). Maska av elastiskt enligt följande: Sticka 2 m, du har då 2 Plocka upp runt halsen med fg 2 från rätsidan, 1 m i varje maska/varv men hoppa över ca varv 4:e maska. Sticka 1 varv avigt, maska av på nästa varv. Sy ihop den andra axelsömmen. Plocka upp och sticka lika runt ärmhålen. Sy sidsömmarna. Brodera på framstyckets överdel, med restgarner eller moulinégarn i bomull, enl skiss

Om du har lämnat maskor från bakstycket på en lös tråd ingår dessa i det antal maskor som skall plockas upp, annars plockas samtliga upp från halskanten. Med nytt garn hämtar man då upp dessa maskor i det yttersta/sista varvet och stickar fyra räta varv innan man maskar av och till slut fäster tråden, likaså vad gäller framkanter (mer om sömmar, kanter och montering hittar du här) Plocka upp längs halskanten 1 m i varje maska/varv och sticka rätstickning. Minska på 1.a varvet ca var 4.e m. Sticka rätstickning i 4 varv, maska av gan-ska löst. Sy ihop den andra axelsömmen. Plocka upp runt ärmhålen och sticka kant som runt halsen. Sy sidsömmarna. Upprepa maska 1-10 och varv 1-4. Garnet kommer frå stycke och sticka ihop och maska av. Halskant: Plocka med st nr 6 upp från rätsidan 1 m i varje m och varv. Hoppa över ca. var 5:e m. se till att rm och am kommer över varandra i framkanten. Sticka resår 2 rm 2 am i 3 cm. maska av i resår. Ärmhål: Plocka upp runt ärmhålen som runt halsen och sticka resår i 3 cm. Maska av i resår Plocka upp från rätsidan runt varje ärmhål 1 m i vartannat v innanför 1/2 m på tätstickningen och 1 m i varje v nertill i ärmhålen och sticka 1 rätt v från avigsidan och avmaska samtidigt. Plocka upp på samma sätt runt halsringningen och beräkna 9 m över varje framkant. Sy sidsömmar. Sy i knappar Plocka upp maskor längs uppläggnings- eller avm.kanten. Håll garnet som om du skulle sticka. Stick nålen genom varje maska, lägg garnet runt nålen och drag igenom. Du kan också använda en virknål att hämta upp garnet med och sedan lyfta över m på stickan

Plocka upp ärmens 42(45)47 m tillbaka på de grövre stickorna. Plocka upp 2(3)6 m längs ärmhålets upplägningskant, 1 m mellan uppläggningskanten och ärmen på båda sidor och sätt en maskmarkör mitt i dessa maskor (stället där varvet byts, mitten av ärmhålet) = 46(50)55 m på stickor. Sticka slätstickning runt På 6 mm sticka, plocka upp ung. 44 (46, 48, 50) maskor runt ärmhålet. Fäst en markör på. varvets början. Byt till 8mm sticka och sticka slätstickning och minska samtidigt 1 maska på vardera sida om. markören med 2 maskors mellanrum. Minska för varje 5 cm tills du har 32 (32, 34, 36) maskor

På strumpstickor, plocka upp ung. 46 (48) 50 maskor (hårt) runt ärmhålet. Fäst en markör vid varvets början. Sticka slätstickning och minska samtidigt 1 maska på varje sida av markören med 2 maskors Sticka *11 räta, plocka upp länk mellan maskorna ochsticka den vriden räta*, upprepa * - * varvet ut = 10 (11, 12) maskor ökade = 120 (132, 144)maskor. Sticka runt i slätstickning tills arbetet mäter 30cm. Fäst en markör i varje sida = sidsömmar = 60 (66,72) maskor till framstycke och samma till bakstycke. Nu uppdelas arbetet för ärmhål Med strumpstickor, plocka upp ung. 46 (48) 50 maskorrunt ärmhålet. Första varvet stickas vriden räta. Fäst en markör i varvets början. Sticka slätstickning och minska samtidigt 1 m på varderasida markören med 2 maskors mellanrum. Minska var 5:e cm. Sticka rakt upp tills arbetet mäter40 cm. På nästa varv, minska 6 maskor jämnt fördelat sida för markering av ärmhål. Maska av de återstående m ej för fast (rakt avm ärm). MONTERING Sy axelsömmarna. Halskant: Plocka upp med st 2½, 93 (99) 105 (111) m runt halsringningen (maskorna från trådarna inräknade) och sticka resår 1 rm, 1 am i 2 cm. OBS! Börja och sluta v med 1 rm innanför kantm från räts

Låt återstående maskor vila. Varv 2, avigsidan: sticka avigt varvet ut. Varv 3, rätsidan: sticka räta tills det återstår 3 maskor, 2 räta tillsammans, 1 rät. Upprepa varv 2 och 3 tills du har 28 (30, 32, 34, 36, 38) maskor. Sticka rakt upp tills arbetet mäter 20 (22, 24, 27, 30, 33) cm från ärmhålen. Lyft över maskorna på en maskhållare sticka räta maskor på rätsidan och aviga maskor på avigsidan. Resårstickning runt: sticka *1 rm, 1 am*, upprepa *-*. Masktäthet: 21 m x 30 v slätstickning = 10 cm Bakstycke. Lägg upp 95(103)111(121)131(141) m och börja med resårstickning på avigsidan genom att sticka 1 rm. Fortsätt med resårstickning tills resåren mäter 2 cm

Bak- och framstycken stickas från sida till sida på den långa rundstickan, plocka därefter upp maskor längs ärmhålen och sticka ärmarna runt på den korta rundstickan uppifrån och ner. Då det färdiga arbetet är mycket elastiskt vid användning, är ryggdelen stickad smalare än uppgivet mått, men stämmer med storlekens övervidd Kant runt ärmhål och bakstyckets över­kant: Plocka upp 24(26)28(30)32 m på de tunna­re stickorna på rätstidan i kanten runt höger ärmhål (10:e ruta), 24(26)28(30)32 m i båda halvorna av bakstycket och 24(26)28(30)32 m i kanten runt vänster ärmhål (9:e ruta) = 96(104)112(120)128 m nedersta knapphålet mitt för resåren och det översta 1 cm nedanför V-ringningens början. Knapphål = maska av 2 m som läggs upp igen på nästa v över de avm. Maska av i resår ej för fast. Plocka och sticka lika längs vänster sida och se till att resåren stämmer mitt bak i nacken. Sy i ärmarna. Sy ärm- och sidsömmarna

Halsringningens kant: Plocka upp m runt halsringningen med hjälp av garnet, på rätsidan på den kortare rundstickan så att det finns totalt 94(94)94(96)96 m i arbetet. Börja plocka m vid axelsömmen. Sticka 2 cm resårstickning runt och maska av med resårstickning. Sy de korta sömmarna i ärmhålen Maska av. Halskant: Plocka med st nr 2½ och mfg från rätsidan upp 1 m i varje m och varv. Hoppa över var 5:e m. Maskantalet skall vara delbart med 3 + 2 m. Sticka 1 varv rät 1 hålvarv = varv 15, 1 v rät. Maska av. Ärmhålskanter: Plocka runt ärmhålen som för halskanten och sticka kanten lika. Sy sidsömmarna. Sy i knappar Avmaska nu för ärmhål 2, precis som för ärmhål 1. Framstycke 2 Sticka vidare som på fram­ stycke 1. När sista randen med Savona ska stickas, stickas bara 3 varv räta och det maskas av på v 4. Obs - maska inte av för stramt. Ärmar Plocka upp 56 (56) 60 (60) 64 maskor från rätsidan, runt ärmhålet med Savona och korta rundstickor 6

kanter. Maska av. Montering: Märk ut för ärmhål (ca 11-12-13 cm) i var sida eller motsvarande vidden överst på ärmen. Sy 2 maskinsömmar runt varje ärmhål och mitt fram. Klipp upp mellan sömmarna. Sy eller maska ihop axelsömmarna. Halskant: sticka/plocka upp runt halsen 75-81-87 m med grått på kort rundsticka nr 2,5. Fortsätt sticka 2 c Låg halskant: Sy höger axelsöm. Plocka upp med fg 1 ca 74 (78) 82 (86) 90 (94) m på st 3½ längs halskanten från räts och sticka 2 räta v. Sticka därefter resår 1 rm, 1 am med 1 kantm i var sida i 1½ (1½) 1½ (1½) 2 (2) cm, sista v från räts. Byt till fg 2, sticka 1 avigt v och maska därefter av i resår ej för fast

Kofta, rund hals: Sy axelsömmarna. Halskant: Plocka upp ca 106 (110) 114 (118) 122 (126) m på st 3½ längs halskanten från räts. Sticka 1 rätt v och därefter resår 1 rm, 1 am i 3 cm. Maska av i resår ej för fast från räts. Knäppkanter: Gör knapphål i höger framkant för dam och i vänster framkant för herr Plocka upp den högra axelns m, sticka 1 varv am på avigsidan och maska av på nästa varv, dvs. på rätvarvet. Sy axelsömmarna med maskstygn eller vanligt. Ärmar Ärmarna stickas runt från ärmhål till ärmlinning enligt stickriktningen i mönstret. Börja från nederkanten av ärmhålet och plocka upp 20(20)24(24)28(28) m på de Sy ärmsömmarna och sömmarna runt ärmhålen. Knapplister: Plocka upp m med det naturvita garnet längs vänstra framstyckets framkant, på rätsidan. Plocka alltid upp 23 m per 10 cm (antalet m ska vara delbart med 4). Börja med resårstickning på avigsidan: sticka 3 am, 2 rm, *2 am, 2 rm*, upprepa *-* och sticka till slut 3 am Plocka upp runt halsen (med st nr 4½ och endast Sofia), 1 m i varje maska/varv. Tag med Zindra och sticka med dub-belt garn rätstickning och minska ca. var 6:e m på 1:a v. Sticka 3 varv, 4:e varvet stickas avigt från rätan och maska samtidigt av m. Plocka upp längs vänster framkant 1 m i varje varv med enkelt garn (Sofia) och st nr 4½ Maskorna till ärmarna är uträknade efter hur stort ärmhålen var och jag minskade maskor på vart tredje varv ned mot mudd som stickades med resårstickning När det gäller att plocka upp maskor på tån så är det i sidan på tån som man plockar upp maskorna, eller rättare sagt man virkar ju runt om hela skon och även på sidan av tån då, där man får plocka upp maskorna

Att plocka upp maskor - Bloggen - Bloggen - Otro sitio

Jag har stickat enligt storlek 42/44 men stickat ärmhålen något längre. Det gjorde också att jag bestämde mig för att plocka upp maskor runt ärmhålen och sticka ärmkullen fram och tillbaka och sedan ärmen runt. Jag avslutade också ärmen med en likadan kant som runt halskanten Maska av i resår. Jumperstickor: Lämna vänster bakre raglansöm öppen. Plocka upp m med st nr 2.5 lika halskant på rundsticka men lägg till 2 m = kantm. Sticka resåren fram och tillbaka, sista v från avigs. Maska av och sy ihop raglansömmen + halskanten. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån

Plocka upp maskor - YouTub

 1. Halskant: Plocka upp ca. 70 (74) 78 (82) m och sticka resår 1 rm, 1 am i 4 cm. Maska av. Sy ihop axeln. Vik halskanten dubbel och sy fast den löst. Sy i ärmarna. Kofta: Sy ihop alla sömmar
 2. Lägg upp 10 maskor, sticka km, resår *1 rm, 1 am*, sluta med km. Sticka cirka 77(79)81(83)85 cm. Maska av. Sticka en till längd. På en av längderna, placera knapphål över 2 m, det första 4 cm från nederkanten, och tre till med 10 cm mellanrum. Plocka upp maskor runt ärmarna, och sticka resår, 1 rm, 1 am, i 8 varv
 3. Plocka på st 4 upp ett jämnt antal maskor runt halsen och sticka resår 1 rm, 1 am innanför 1 kantm i var sida i 5 varv, maska av i resår. Sy ihop vänster axelsöm. Plocka upp och sticka på samma sätt runt ärmhålen. Sy ihop sidsömmarna. Design och beskrivning Ewa Pettersso
 4. Ärmhålskanter: Plocka från räts med st 2½ och fg 1, innanför kantm upp m runt ärmhålet. Plocka 1 m i varje m och v. Hoppa över ca vart 5-6:e v så att kanten inte bubblar. Sticka resår lika halskant. Maska av i resår från räts. Sy ihop sidsömmar och grensömmar. Använd kantm till sömsmån

montering: sy ihop axlar och sidor(mät hut stort ärmhål du vill ha). plocka upp maskor med pälsgarn och st 5 jämt runt framkanter o halskant. sticka 3 räta varv. maska av. sy i en agraff. Kortväst: Bakstycke: lägg upp 46m på st5 o slätt garn. sticka randningen enl ovan tills 8 släta ränder o 7 pälsränder är gjorda Tummen: Drag bort tumbandet, och plocka upp maskorna. Plocka upp en extra m i varje sida, så det inte lämnar hål. Sticka slätst. ca 18 v innan du tar ihop på samma sätt som på vanten. Fäst alla trådar. Fråga om något lämnade oklart Du stickar fram- och bakstycke på rundsticka, fram och tillbaka på stickan, upp till ärmhål. Du stickar ärmarna upp till ärmhål. Alla delar placeras nu på samma rundsticka och du stickar färdigt upp till hals med intagningar för raglan. Till sist plockar du upp maskor runt framkanterna och halsringningen och stickar resår söm. Plocka upp runt halsen med bottenfärgen på st nr 3 1/2 ca 180— 198—204 m och sticka 3 v rätst. Maska av. Sy andra axelsömmen. Ploc- ka upp utmed varje ärmhål pa st nr 3 1/2 ca 142— 148 m och sticka 3 v rätst. Maska av. Sy sidsömmar- na. Skön ringning med bara tunna axelband i glittrigt lurexgarn. MED SMALA AXELBAN Sticka och minska för ärmhål som på bakstycket. Fortsätt sticka till arb mäter ca 21-23-25 cm. Maska av för halsringningen så här: Först 8-9-10 m 1 gång, sedan 3,2,1 m 1 gång. Fortsätt sticka till arb är lika långt som bakstycket. Maska av. Sticka det andra framstycket lika, men spegelvänt. Ärm Lägg upp 36-38-40 m på st nr 3

Plocka upp 80 maskor runt ärmhålet och sätt ärmkilens maskor på samma rundsticka. Sticka ett varv. Från och med nästa varv minskas på båda sidor om kilen under armen vart annat varv tills 80 maskor återstår Vill du inte klicka runt så kommer för all del hela listan pang bom här och nu ärmhål. ERMPINNE. strumpstickor. FARGE. färg. FELLE AV. maska av. FELLINGER. minskningar. FLERE. flera. FLETTESTRIKK. flätstickning. plocka upp. R (RETT) rät / rät maska. RETT (R) rät / rät maska. RETT PINNE . räta varv. RETTEN. rätsidan Så här gör jag sen (samma sätt även vid ärmhålen): Först virkade smygmaskor genom två halva maskor precis i mitten av steeken - rakt och noga - en rad på varje sida om mitten. Sen en rejäl sax - precis i mittfåran. Och till sist öppna upp. Nu kan jag här plocka upp maskor och sticka en kant runt den VÄLDIGT SNÅLA urringningen

Halsringningens kant: Plocka upp m runt halsringnin-gen på den kortare rundstickan. Plocka upp m runt halsringningens kant med det beigemelange garnet så att det finns totalt 72(72)76(76) m i arbetet. Börja plocka från ena raglansömmen vid bakstycket. Sticka resårstickning runt tills kanten mäter 3 cm och maska av med resårstickning Använd rundst nr 7, 80 cm och plocka upp m längs hela höger framkant med början i nederkant, totalt 120 m; *plocka upp 1 m i varje v, men hoppa över den 4:e m* upprepa varvet ut (G). St fram- o tillbaka 5 rv. På nästa v avm totalt 50 m; Maska av enligt följande: st 2 rm, *lyft den först stickade m över den sist st, st 1 rm*. Upprepa *-* Plocka upp 23 maskor per 10 cm på i halsringningen på framstyckena. Maskorna från bakstycket sätts på stickan. Sticka ett knapphål i högerkanten på 4:de varvet. Avmaska löst efter 8 varv. Ärmarna Lägg upp 52 maskor. Sticka resårstickning 2 räta/2aviga maskor i 6 cm på strumpstickor nr 3,5. Byt till stickor nr 4

Följa en stickbeskrivning - För dig som älskar att sticka

Siris Hemsida - Knep & knåp - Sticknin

Plocka längs höger framkant upp 67 m. Sticka resår 1 cm. Nu görs 5 knapphål där du gjort markeringar, enligt följande: Avmaska 2 maskor där du vill ha knapphålet, och på nästa varv lägg upp två nya maskor i hålet. Sticka vidare tills framkanten mäter 2 cm. Avmaska. Eventuellt fel och brister kan förekomma V runt 2: Sticka räta m. Uppr dessa 2 v runt till dess att 4 m är kvar på var sticka. Klipp garnet och dra igenom de reste - rande m, fäst garnet noggrant på avigsidan. Häl: Plocka försiktigt bort kon - trastgarnet, fördela de 35 (39) 43 m på 4 strumpst. Obs att v nu börjar mitt bak! Fäst garnet vid början av v (mitt bak) och stick Virka runt halsen 1 v fm, 1 v st. Ärmar: Från avigsidan virkas 70 (76) 82 (86) fm runt ärmhålet, fördelade med 35 (37) 40 (43) fm på framstycket och 35 (37) 40 (43) fm på bakstycket. Plocka från rätsidan upp med st 4 mm, 1 m i varje virkad fm. Sticka 1 avigt v cm rakt upp och avm härefter 5x1 och 4x2 m. Maska av resterande maskor. Montering: 1: Sy ihop axlarna, ärm- och sidosömmarna. 2: Sy i ärmarna och lägg fyra små veck på ärmen vid axelsömmen. Varje veck ska vara ca 1 cm. 3: Plocka med st 3 upp totalt 330 (340) 350 (360) 370 (380) 390 (400) m längs med framkanterna och runt halsen på bakst Sy höger axel och plocka med st 3 och bfg upp m runt halsen * I m ur varje v 3 ggr, hoppa över I v. Upprepa från samt plocka upp I m ur varje m och sticka re- sårst I r I a i 2 cm. Maska av. Sy ihop den and. ra axeln och plocka pâ samma sätt upp m runt ärmhålen och sticka resárst I r I a i 2 cm. Maska av. Sy ihop västen med 2 m sömsmån

- Slätstickning runt: sticka räta maskor på varje varv. - Slätstickning fram och tillbaka: sticka räta maskor på rätsidan och aviga maskor på avigsidan. - Mönsterstickning runt: sticka slätstickning enligt diagrammet. Masktäthet: 19 m x 27 varv slätstickning = 10 cm OBS! Tröjan stickas runt utan sömmar från fållen till halsringningen Sy fast ärmarna i ärmhålen. Halsringningens resår: Plocka upp m som flyttats på trådar vid halsringningen på de tunnare stickorna och plocka dessutom m på rätsidan så att det finns total 67(69)71(71)71 m i arbetet. Börja med resår­ stickning på avigsidan genom att sticka 1 rm. När resåren mäter 3 cm maska av på avigsidan med rm Tröjan stickas från nedifrån och uppåt. Börja med att sticka kroppen och båda armarna upp till oket. Maskor för ärmhål på kropp och armar förs över till hjälptrådar eller avmaskningsnålar och maskorna på kropp och armar sätts ihop på en rundsticka till ett ok halsen = 10 (11) 12 (13) m. Maska av när arbetet mäter 50 (50) 52 (54) cm. Sticka den andra sidan på samma sätt, men spegelvänt. Montering: Sy ihop axlarna. Halskant: Plocka upp från västens rätsida 84 (92) 92 (96) m (inkl de vilande m), på rundst. 7 och sticka 3,4 cm resår (2 rm, 2 am) runt. Maska av löst i resår Ränder på Längden-Tröja stickas nerifrån och upp I ett 4 rm, 4 am-ribbmönster. Ärmarna stickas genom att plocka upp maskor längs ärmöppningen och sticka runt på en liten rundsticka eller med strumpstickor. I halskanten stickas slutligen en dubbel resårkant. Ränder på Längden-Tröja är på så vis nästan monteringsfri

Plocka upp cirka 80 (84) 88 m runt halsen på jumpern och sticka resår på stickor nr 3 i 3 cm. Halsremsa : Lägg upp 10 m med beige på stickor nr 3 för västens halsremsa och sticka resår, 1 rm, 1 am. Mät remsan från ena framstyckets nederkant och runt hela västen. Sy fast remsan med efterstygn från avigan Halskant: Plocka upp från västens rätsida 68 (72) 72 (76) m (inkl de vilande m), på rundst. 8 och sticka 3,4 cm resår (2 rm, 2 am) runt. Maska av löst i rm. Ärmkant: Plocka upp på västens rätsida 72 (72) 76 (80) m, på rundst. 8 och sticka 3,5 cm resår (2 rm, 2 am) runt. Maska av löst i resår. Fäst ändarna När dessa 8 maskor framkommit delas de 8 maskorna jämnt på två stickor, och nu börjar varvet mitt på hälen; Sticka de 4 maskorna och plocka upp 12 nya maskor på hälens vänstra sida sticka de två kommande stickorna som blir över vristen på raggsockan, de 10 +10 maskorna som vanligt, och plocka upp ånyo 12 maskor på hälens kommande högra sida, och sticka sedan de sista 4.

Den här tröjan är slätstickad runt om med några detaljer av vävstickning för struktur. Perfekt för att utnyttja linets vackra, tunga fall. Den trendigt mycket vida modellen passar till både klänning eller byxdress. Du börjar med att sticka två remsor i vävstickning, plockar upp maskor på sidorna och lägger upp maskor mellan dem för att skapa halsringningen ler önskad längd) avmaskas alla maskor. MONTERING Sy ihop ärm- och sidsömmarna och ena ax - elsömmen. Halskant: Plocka upp ca 86 (90) 94 (100) m (inkl m på trådar) och sticka 2 varv resår 1rm, 1 am. Sy ihop andra ax-elsömmen och sy i ärmarna. Beskrivning: Vartofta garn & textil Vackrast i vitt Fint mönster och härligt garn i en.

Plocka upp maskor längs kant (Tutorial Video

Siri - bodyn Novita Baby Woo

Lägg upp 4 m på st 2½ och * sticka 4 rm, vänd inte arb, men för maskorna tillbaka till början av stickan, ta garnet bakom och uppr från *. Dra under arbetet i snodden, så den blir fint rund. När snodden mäter ca 150 cm, maskas det av. Fäst trådarna så osynligt som möjligt. Halskant: Plocka med rundst nr 2½ upp maskor läng Halskant: Plocka upp ca 125 - 137 m med bfg och stickor nr 2½. Maskantalet ska vara udda. Sticka resår 1 r, 1 a. Maska av i resår efter 9 v. Vänster framkant: Plocka upp ca 130 - 140 m (plocka i 3 varv hoppa över det fjärde) med stickor nr 3. Sticka 8 v rätst. Maska av från avigsidan. På höger framkant stickas 8 knapphål efter 3 v.

Lola - Tröj

framifrån på maskan varvet under och sticka en maska, sticka även maskan på stickan. 2 maskor efter markör ökar du genom att med vänster sticka, plocka upp vänster maskbåge/ben bakifrån på maskan varvet under den maska du just stickat, och sticka en maska Plocka från räts med st 3 upp ca 56 (58) 62 62 (66) m längs vänster sida av halsen fram, plocka upp 1 m nere i v-ringningen (markera maskan med en tråd i annan färg), plocka upp lika många m utmed höger sida upp till axeln och till sist 46 (48) 52 52 (54) m utmed halsen bak - 159 (165) 177 177 (187) m Avig maska därefter 5 (6) 7 m på vänster ärm, sticka avigt varv ut. På nästa varv avm 5 (6) 7 maskor på höger ärm, sticka varv ut och minska för raglan lika som förut. Sticka 1 avigt varv. Låt maskan sitta kvar på st. Halskant: Plocka upp maskan från räts på st 3 utmed halskanten (maskan på trådarna och stickan inberäknade)

Thea - Jumpe

Halskant: Plocka upp på rätsidan runt halsringningen på st nr 5, 18(19)19(20)21 m på höger framst (inkl m på nålen), 19(19)21(21)23 m i nacken och 18(19)19(20)21 m på vänster framst = 55(57) 59 (61) 65 m och sticka 7 v mosst. Maska av rm över am och am över rm. Sy i ärmarna i ärmhålen Sy ihop sid- och ärmsömmar Maska av för ärmhål 3, 2 sedan 1 m i var sida tills 54 (58) 62 (64) m återstår. När ärmhålet mäter Plocka med stickor nr 3 upp runt halsringningen och sticka 5 varv resår 1 rm, 1 am. Maska av. Plocka upp vid v framkanten 1 m i varje varv men hoppa över vart 5:e varv. Sticka 5 varv resår 1 rm, 1 am Använd kantm till sömsmån. Plocka från räts med rundst nr 3 upp ca 62(68)76(80)84(86)90 m runt halsringn och sticka resår 1 rm 1 am i rundvarv i ca 2(2)2(2½)2½(2½)2½ cm. Maska av i resår. Jumperstickor: Lämna vänster bakre raglansöm öppen. Plocka med st nr 3 upp m lika halskant på rundst men lägg till 2 m = kantm

första v runt i räta m: plocka upp 1 m i den ena sidan av öppning - en, sticka till andra sidan av öpp - ningen, plocka upp 1 m i kanten av öppningen och dra den sist stickade m över (för att det ej ska bli hål i arb), sticka v färdigt (= 36 (40) 44 m). Sticka 1 (2) 3 v runt i slätst. Sticka sedan hälen såsom beskrivits för tån ovan Att plocka upp maskor längs halsen för tröjor - Blogge När arb mäter ca 51 (53) 55 cm avmaskas för halsringning de mittersta 20 (22) 22 m och var axel stickas för sig = 17 (17) 18 m som stickas i ytterligare 1 cm. Maska av. Framstycke Lägg upp och sticka lika som bakstycket men när arb mäter 34 (35) 37 cm delas arb på mitten för v-ringn och var sida stickas för sig. Sticka. Ärmar: Plocka upp 32 maskor med strumpstickor 4 i ärmhålen. Sticka 15 v slätstickning. (Med randningar om du så vill) Gör två intagningar på nästa varv. Tänk att du gör intagningarna i ärmsömmen om det skulle finnas en sådan Plocka från räts med rundst nr 3 upp ca 120(120)124 (128)132(136) m runt halsringn och sticka resår 2 rm 2 am i rundvarv i ca 3½ cm. Maska av i resår. Jumperstickor: Lämna vänster bakre raglansöm öppen. Plocka med st nr 3 upp m lika halskant på rundst men lägg till 2 m = kantm. Sticka resåren fram och tillbaka, sista v från avigs. runt halsringningen, maskorna från trådarna eller avmnålarna inräknade och sticka resår 1 rm, 1 am i 8 v. Maska av, ej för fast. Sprund: Plocka från rätsidan med st 3½ och bf upp 1 m i varje v, men hoppa över vart 5:e varv och sticka resår 1 rm, 1 am i 8 varv. Maska av, ej för fast

Skapa och Inreda: Mönster på virkad ugglaStickad dampolotröja Novita JokiVirka lamärm av återanvända värmeljuskoppar | Hobby och

22,24,26 cm för att markera ärmhål. Därefter fortsätter du att upprepa V23-V29 ytterligare 9,(10),11 gånger MEN på V25 ökas nu en maska på varje sida genom att göra ett omsl, innanför 3e kantmaskan. Omsl stickas vridet räta på V26. Du kan givetvis göra den längre, fortsätt då utan ökningar. Maska av elastiskt eller mkt löst Lägg upp 36(39)41 m på de grövre stickorna och sticka rätstickning. När arbetet mäter 17(19)22 cm, maska av för ärmhål 1x6 m i höger sida = 30(33)35 m. När ärmhålet mäter 5(6)7 cm, maska av för halsringning i framkanten, dvs. vänster sida 1x7 m, 1x3 m, 1x2 m och 5(5)6x1 m på vartannat varv 1 m på den lodräta delenav ärmhålen och beräkna en bit på ärn'längden mot av- maskningen i ärmhålen. Sy ärm- och sid- sömmar. Halskant: plocka upp 66(69)72 m runt halsen på st 5 från mitt på framkanten till mitten på nästa framkant. Sticka rätst i 10 cm. Maska av. Vik halskanten dubbel och sy till den

 • Alfa Romeo Giulia test 2018.
 • Peikko SUMO.
 • Ekvationer Problemlösning.
 • Derpatriot d.
 • Gravplats Själevad.
 • Kylo Ren mask Black Series.
 • Best chest workout routine.
 • Glutenfri äppelpaj Semper.
 • Nielsen Burg.
 • Zayn Malik hairstyle short.
 • How to get a cape in Minecraft.
 • Argumenterande tal second hand.
 • Tönnersjö gk boende.
 • Ich hab' noch einen koffer in berlin wikipedia.
 • ABBA Gold Vinyl.
 • Heinz Wolf Reken.
 • BAS kontoplan med instruktioner.
 • Motorola cm340 programming software download.
 • Björn Liljeqvist LinkedIn.
 • Sunes sommar Gratis.
 • Liam Neeson net worth.
 • Subtitle Edit not working.
 • AnyTrans free vs paid.
 • EBay Kleinanzeigen alte Nachrichten Anzeigen.
 • Best chest workout routine.
 • Quiz me sök.
 • Veranstaltungen Leipzig Heute kostenlos.
 • Livingstone Rothschild.
 • Highway 1 Australia.
 • Topcoat blå.
 • Säsongsplats husvagn Öland pris.
 • EFT terapi Malmö.
 • Mac OS El Capitan.
 • Crédit Agricole Direction.
 • Spielautomaten online.
 • Maserati Levante till salu.
 • Outta my head Yung Lean.
 • Björnattack Orsa dokumentär.
 • LKW Fahrer bei ALDI.
 • TortoiseCVS alternative.
 • Share WiFi password iPhone to PC.